Minister edukacji wymienia kuratorów oświaty. Zmiany także m.in. w ORE i w FRSE

Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji Barbary Nowackiej do końca tego roku mają zostać odwołani wszyscy  kuratorzy oświaty mianowani w czasach rządu PiS. Jako pierwsza stanowisko straciła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Szefowa MEN odwołała już także pomorskiego kuratora oświaty – Małgorzatę Bielang, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty – Marka Gralika oraz podkarpackiego kuratora oświaty – Małgorzatę Rauch. Zmiany personalne objęły także m.in. ORE i FRSE.

W ubiegłym tygodniu, w piątek, minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że podpisała odwołanie Barbary Nowak z funkcji małopolskiej kurator oświaty. Podała, że w okresie przejściowym obowiązki małopolskiej kurator oświaty będzie pełniła nauczycielka języka polskiego Gabriela Olszowska, była dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie.

MEiN podało także, że minister edukacji do pełnienia obowiązków pomorskiego kuratora oświaty wyznaczyła Grzegorza Krygera, do pełnienia obowiązków kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Grażynę Dziedzic, a do pełnienia obowiązków podkarpackiego kuratora oświaty Dorotę Nowak-Maluchnik. Pozostaną oni na tymczasowych stanowiskach do momentu rozstrzygnięcia odpowiednich konkursów.

Grzegorz Kryger był dotychczas dyrektorem Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Wcześniej, bo od 2016 roku pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego (również w UM).  Swoje pierwsze kroki w edukacji stawiał jako nauczyciel języka angielskiego i historii.

Grażyna Dziedzic to wieloletnia dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, Ukończyła filologię polską. Od 26 kierowała III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, ma tytuł profesora oświaty.

Dorota Nowak-Maluchnik to dotychczasowa dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem oświatowym, kuratora – na wniosek wojewody – powołuje i odwołuje minister edukacji, który może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy.

Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu, a konkurs ten ogłasza i przeprowadza wojewoda. Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora oświaty.

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada: wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego; co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu lub poza nim (taki przypadek zachodzi jeśli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo nie wyłonił go konkurs) minister edukacji, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą obowiązki kuratora.

***

Zmiany w ORE i w FRSE

Decyzją minister Nowackiej na stanowisko p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji została powołana dotychczasowa wicedyrektor ORE Marzenna Habib.

Natomiast decyzją Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z dnia 22 grudnia br. z funkcji Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odwołany został Paweł Poszytek.

Jak czytamy w komunikacie MEN na stanowisko Dyrektora Generalnego FRSE powołany został Mirosław Marczewski. Odwołany został również zastępca dyrektora generalnego Fundacji  Dawid Solak, a w jego miejsce powołany został Tomasz Krześniak.

Ponadto odwołani zostali trzej członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Monika Poboży, Maciej Kopeć oraz Anna Kaczmarczyk. Na Członka Zarządu  powołany został Sławomir Drelich.

(GN)

Fot: MEN

Kurator Nowak pakuje manatki. Minister edukacji podpisała jej odwołanie. P.o małopolskiego kuratora oświaty została Gabriela Olszowska

Kim są nowi wiceministrowie od edukacji? Barbara Nowacka postawiła w zdecydowanej większości na kobiety

Kuratorzy listy piszą. Prezes ZNP: „Wasze apele do nauczycieli są jaskrawym dowodem waszego zaangażowania politycznego