Na egzaminie młodych ludzi znów przypilnują zakonnice i leśnicy?

W tym roku zdających egzaminy znów nadzorować mogą m.in. leśnicy, strażacy, policjanci i zakonnice. Odpowiednie szkolenie przejdą drogą zdalną

MEN opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dokumencie znalazły się rozwiązania dotyczące harmonogramu egzaminów i sposobu ich przeprowadzania, o których wczoraj informował minister edukacji. Niektóre rozwiązania ministerstwo jednak przemilczało, a warto o nich powiedzieć.

Harmonogram rekrutacji z podpisem ministra

Chodzi m.in. o skład zespołów nadzorujących przebieg tegorocznych egzaminów w szkołach. W 2020 r. w danej sali egzaminacyjnej zespół ma się składać z minimum 2 nauczycieli, z czego jeden musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

Gdyby jednak szkoła miała problem ze skompletowaniem komisji nadzorujących, dyrektor będzie mógł sięgnąć po rozwiązanie, jakie zastosowano w ubiegłym roku podczas strajku w oświacie. Ministerstwo edukacji tak zmieniło wówczas przepisy, żeby egzaminy mogły nadzorować nie tylko zatrudnieni w szkołach nauczyciele, ale generalnie wszystkie osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie. W szkołach podczas egzaminów pojawili się więc m.in. leśnicy, policjanci, strażacy, zakonnice, którzy kiedyś skończyli studia pedagogiczne.

W tym roku młodzież też może się zdziwić, jeśli na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, znajdzie się np. ksiądz lub strażnik więzienny.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, w 2020 r. w przypadku problemów ze skompletowaniem zespołów nadzorujących, będzie można do nich powołać “innych nauczycieli, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce”.

A właściwie, do pilnowania młodych ludzi będzie można oddelegować praktycznie każdego. Kolejny punkt rozporządzenia mówi bowiem, że w zespole nadzorującym będą mogli się znaleźć również przedstawiciele kuratora, uczelni wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Wystarczy wszystkim tym osobom przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego. Szkolenie to będzie można w 2020 r. przeprowadzić w sposób zdalny.

Podobne rozwiązania mają obowiązywać także podczas części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w przypadku części praktycznej tylko wtedy, gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja).

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

Egzamin gimnazjalny nadzorowali m.in. leśnicy, strażacy, siostry zakonne i inne osoby z zewnątrz

(PS, GN)