Na wniosek ZNP 8 lutego br. odbędzie się kolejna tura rozmów. Związek informuje o ustaleniach podczas spotkania z MEN i propozycji w sprawie wynagrodzeń

Szefowa MEN Barbara Nowacka zadeklarowała jak najszybsze wypłacenie 30- i 33–procentowych podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br. mimo zawirowań budżetowych, poparcie inicjatywy obywatelskiej „Godne płace…” i wolę rozmów na temat podwyżek w 2025 r. O takich m.in. ustaleniach po czwartkowych rozmowach miedzy kierownictwem resortu i związkami informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Za tydzień kolejna tura rozmów na temat propozycji ZNP zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i mianowanych.

>> Więcej wiadomości na temat spotkań MEN-związki 1 lutego i 8 lutego 2024 – TUTAJ

1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie uzgodnieniowe projektu rozporządzenia płacowego MEN z udziałem kierownictwa resortu edukacji oraz przedstawicieli oświatowych związków zawodowych. ZNP reprezentowali: prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Edyta Książek.

Ze strony MEN w spotkaniu uczestniczyli minister edukacji Barbara Nowacka i wiceministrowie Paulina Piechna-Więckiewicz oraz Henryk Kiepura.

Spotkanie dotyczyło propozycji stawek wynagrodzenia zasadniczego zaproponowanych przez MEN. Stawki te mają wzrosnąć o 30 proc. i o 33 proc. w przypadku nauczycieli początkujących – z wyrównaniem od 1 stycznia br. Skala podwyżek w sposób istotny różni  się od tego, co oferował nauczycielom rząd PiS w ciągu ostatnich lat (w tym m.in. podwyżki o 0 proc., 1,3, proc., 4,4 proc. w poszczególnych latach). „Tegoroczna podwyżka jest efektem determinacji protestujących nauczycieli i nauczycielek, angażujących się działania protestacyjne i obywatelskie ZNP w ostatnich latach” – informuje Związek.

Przypomnijmy, że w projekcie rozporządzenia MEN zaproponowano następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego:
• nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4 908 zł
• nauczyciel mianowany – 5 057 zł
• nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł.

„Propozycja płacowa pokazuje, jak niewielkie są obecnie zarobki nauczycieli, skoro nawet 33-procentowy i 30-procentowy wzrost płac nie zapewnia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1500 zł. Podwyżka nie zapobiegła także dalszemu spłaszczeniu wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego” – stwierdza Związek w komunikacie.

Zakończyło się spotkanie uzgodnieniowe nauczycielskich związków z MEN nt. projektu rozporządzenia płacowego (artykuł aktualizowany)

Podczas czwartkowych negocjacji przedstawiciele ZNP zaproponowali zmiany związane ze:
1) wzrostem wynagrodzenia zasadniczego
2) oraz zmniejszeniem spłaszczenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poprzez:
>> zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli szczególnie w kontekście nauczycieli początkujących i mianowanych (propozycja płacowa MEN oznacza, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł),
>> powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Przedstawiciele ZNP przypomnieli, że w czasie 8 lat rządów PiS rząd dwukrotnie zamroził pensje nauczycielskie. Dlatego należy docenić proponowaną obecnie skalę wzrostu wynagrodzenia nauczycieli.

W ciągu ostatnich ośmiu lat podwyżki wyglądały następująco:

• w 2016 r. – 0 proc.,
• w 2017 r. – 1,3 proc. od stycznia,
• w 2018 r. – 5,35 proc. od kwietnia,
• w 2019 r. – 5 proc. od stycznia i 9,6 proc. od września,
• w 2020 r. – 6 proc. od września,
• w. 2021 r. – 0 proc.,
• w 2022 r. – 4,4 proc. od maja, a dla najmłodszych nauczycieli – dodatkowo 8-10 proc. od września,
• w 2023 r. – 7,8 proc. od stycznia.

Związek informuje o ustaleniach podczas czwartkowego spotkania:
• na wniosek ZNP odbędzie się kolejna tura rozmów 8 lutego na temat propozycji ZNP zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i mianowanych (po przedstawieniu przez MEN danych dotyczących wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia),
• zostaną powołane cztery grupy robocze (ds. godzin ponadwymiarowych, kształcenia nauczycieli, emerytur oraz awansu zawodowego i oceny pracy), które jak najszybciej rozpoczną prace nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych.

W czwartek odbyła się pierwsza tura rozmów MEN-związki. Kolejna za tydzień. ZNP: Jest przestrzeń do negocjacji. Padły ważne deklaracje MEN

Co ważne, ministra edukacji Barbara Nowacka zadeklarowała:
– jak najszybsze wypłacenie 30- i 33–procentowych podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br. mimo zawirowań budżetowych (31 stycznia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2024 i skierował budżet w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego),
– poparcie obywatelskiej inicjatywy ZNP dotyczącej powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce,
– wolę prowadzenia rozmów z partnerami społecznymi na temat zmian w edukacji i systemie wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżek w roku 2025,
– prace nad obudową prestiżu zawodowego nauczycieli i dialogu społecznego.

Związek przypomina, że punktem odniesienia przy kształtowaniu wysokości płac nauczycieli powinien być obiektywny wskaźnik, niezależny od decyzji polityków z rządzącej w danym momencie ekipy, co wynika z obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”.

W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. To propozycja powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. „Liczymy na szybkie procedowanie naszej inicjatywy w Sejmie” – podkreśla ZNP.

(DK, GN)

PILNE! Jest decyzja prezydenta. Budżet z podwyżkami dla nauczycieli podpisany, ale… o zgodności z konstytucją orzeknie TK