Nauczyciel dostanie nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy? Związki będą o tym rozmawiać z MEN. Resort nie mówi „nie”

„Podczas prac grupy roboczej, która zajmie się wynagrodzeniami nauczycieli, analizie będzie mogła być poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy” – napisał m.in. wiceminister edukacji Henryk Kiepura w odpowiedzi na interpelację poselską. Jest więc szansa, że sprawa zostanie załatwiona. Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP w nowym Głosie Nauczycielskim (nr. 8-9 z 21 – 28 lutego) podkreśliła, że Związek podczas rozmów z MEN chce m.in. ostatecznie załatwić sprawę płacenia za wycieczki szkolne i rozszerzyć katalog nauczycieli uprawnionych do nagród jubileuszowych. „Nauczycieli brakuje, pracują długo, więc wydaje się zasadne, by zmienić kryteria przyznawania tych nagród, np. wprowadzić nagrodę za 45 lat pracy ” – zaznaczyła.

Przypomnijmy, że na wiosek zgłoszony jeszcze w grudniu przez ZNP mają powstać grupy robocze, które będą pracowały nad konkretnymi rozwiązaniami ważnymi dla nauczycieli. Takimi, które wymagają szybkiego uregulowania. Grupy robocze będą działać w ramach ministerialnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, a jedna z nich ma dotyczyć m.in. wynagradzania nauczycieli w tym rozszerzenia katalogu nauczycielskich „jubileuszówek”

O tym jakie grupy robocze powstaną opowiada w najnowszym Głosie Nauczycielskim Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

– Pierwszy obszar dotyczy szeroko pojętej tematyki wynagradzania, w tym nagród jubileuszowych, rozliczania godzin ponadwymiarowych, płacenia za godziny w czasie wycieczek szkolnych, czy zielonej szkoły. Te kwestie wymagają uregulowania w przepisach ustawowych, w Karcie Nauczyciela. Mamy bowiem do czynienia z taką sytuacją, że powstały tzw. luki aksjologiczne w przepisach, czyli że coś nie jest kompletnie ujęte w prawie oświatowym, a bywa stosowane. Drugi zespół roboczy ma się zająć oceną pracy, awansu zawodowego i postępowania dyscyplinarnego. Trzeci zajmie się rozwiązaniami emerytalnymi dla nauczycieli, a ostatni kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – tłumaczy Urszula Woźniak.

– Te tematy zostaną poruszone na nasz wniosek. Inne związki być może zgłoszą swoje propozycje do dyskusji (…) – dodaje.

Jak podkreśla Urszula Woźniak ZNP „chce też ostatecznie załatwić sprawę płacenia za wycieczki szkolne i rozszerzyć katalog nauczycieli uprawnionych do nagród jubileuszowych”. „Nauczycieli brakuje, pracują długo, więc wydaje się zasadne, by zmienić kryteria przyznawania tych nagród, np. wprowadzić nagrodę za 45 lat pracy”.

Także poseł KO Marek Rząsa postuluje w interpelacji, by MEN przyjęło nowe, uaktualnione rozwiązania (podobne jak te w budżetówce), które – jego zdaniem – dodatkowo zmotywowałyby doświadczonych nauczycieli do pozostania w pracy i nieprzechodzenia na emeryturę.

Poseł PO w swojej interpelacji przypomniał, że urzędnik po przepracowaniu 30 lat w urzędzie czy starostwie dostanie 150 procent pensji i będzie to jego nagroda jubileuszowa. Za 35-lecie należy się mu „jubileuszówka” równa podwójnej pensji. Gdy pracownik ma na koncie 40 lat w urzędzie, otrzyma nagrodę w wysokości 300 procent miesięcznej pensji, a jeżeli ma 45 lat pracy, zostanie mu przyznana dodatkowo, jednorazowo poczwórna pensja – właśnie w ramach nagrody jubileuszowej.

W przypadku nauczycieli nagrody jubileuszowe nie są tak wysokie. Gdy nauczyciel przepracuje 20 lat w zawodzie, dostanie nagrodę w wysokości 75 procent miesięcznej pensji. Za 25-lecie pracy otrzyma równowartość swojej wypłaty. Za 30-lecie pracy należy mu się nagroda jubileuszowa wynosząca 150 procent pensji, a za 35-letni staż – 200 procent. W podziękowaniu za 40 lat pracy nauczyciel dostanie 250 procent miesięcznej wypłaty i jest to maksymalna nagroda jubileuszowa.

Tymczasem, przekonuje poseł Rząsa, gdy wiek emerytalny to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, wielu nauczycieli osiągnęło lub osiągnie 45-letni staż pracy. „Otrzymanie nagrody jubileuszowej byłoby motywacją do dalszej pracy zawodowej i zachętą do nieprzechodzenia na emeryturę” – podkreśla i pyta, czy zostaną podjęte działania prowadzące do uregulowań prawnych w tym kierunku w Karcie Nauczyciela.

W odpowiedzi na interpelację poselską Henryk Kiepura, podsekretarz stanu w MEN poinformował, że kwestia ta będzie przedmiotem rozmów MEN- związki. Nieoficjalnie wiadomo, że jako pierwsza ma być powołana grupa robocza dotycząca wynagradzania nauczycieli i godzin ponadwymiarowych, która może się zająć także „jubileuszówkami”.

Interpelacja posła Rząsy i odpowiedź wiceministra Kiepury na nią znajdują się tutaj

(GN)

Rozporządzenia płacowe ws. podwyżek dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich opublikowane w Dzienniku Ustaw

ZNP: 5 693 zł dla nauczyciela i 2 417 zł dla pracownika. Tyle wynosi w tym roku podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Uwzględnianie okresów pracy do nagrody jubileuszowej. Sądowe uznanie umowy o pracę