ZNP: 5 693 zł dla nauczyciela i 2 417 zł dla pracownika. Tyle wynosi w tym roku podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

„To efekt odmrożenia kwot dzięki temu, że powracamy do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według mechanizmu przewidzianego w ustawie o ZFŚS. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych” – przypomina ZNP.

W ostatnich latach podstawą odpisu na fundusz było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z ustawy okołobudżetowej.

Od 2024 roku powracamy do obliczania odpisu na ZFŚS według ustawy z 1994 roku! Czyli podstawę ustalania kwotowych wskaźników odpisu na fundusz stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 lutego br. to przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł.

Zatem w 2024 roku odpis na ZFŚS wynosi:

>> dla pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2 417,14 zł

>> dla nauczyciela – 5 693,6 zł

>> dla nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 2 173,92 zł

>> dla pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 3 222,86 zł

>> dla pracownika młodocianego:

– w I roku nauki 3 22,29 zł

– w II roku nauki 3 86,74 zł

– w III roku nauki 4 51,20 zł

>> Natomiast pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 402 ,85 zł.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego – 2 417,14 zł.

ZNP przypomina, że regulaminy i świadczenia z zfśs podlegają uzgodnieniu z organizacją związkową

(GN)

Zmiana zasad naliczania ZFŚS. ZNP zapyta MEiN o podstawę

Sejm znowelizował budżet na 2023 rok. Nauczyciele dostaną 1125 zł brutto tzw. nagrody specjalnej