Aktualności MINISTERSTWO FINANSÓWNAUCZYCIELEodpisWYNAGRODZENIAZFŚS Rząd chce zaoszczędzić na nauczycielach prawie 400 mln zł

Prawie 400 mln zł zaoszczędzi rząd w 2023 r. na zamrożeniu bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych…