Naukowcy z UŁ pochylili się nad dobrostanem psychicznym nauczycieli. Realizują duży projekt badawczy

Zrelaksowany i zadowolony z pracy nauczyciel – taki jest cel projektu, za który odpowiadają psycholodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. VET-WELL skierowanego do nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Education Teacher).

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Za jego część badawczą po stronie polskiej odpowiadają, dr Karolina Kossakowska i dr Magdalena Zadworna z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Poza polską uczelnią w pracach uczestniczą ośrodki z Włoch, European Bułgarii i Litwy.

Psycholodzy z Uniwersytetu Łódzkiego dbają o zdrowie psychiczne nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach. Umożliwia…

Opublikowany przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki Piątek, 19 czerwca 2020

 

– Mamy nadzieję, że nowy program rozwoju zawodowego pomoże nauczycielom wzmocnić ich odporność psychiczną i poprawić skuteczność w pracy z uczniami – mówi dr Karolina Kossakowska z Instytutu Psychologii UŁ. – To z kolei przyczyni się do stworzenia pozytywnego środowiska uczenia się, zwiększy zaangażowanie uczniów i efekty uczenia się – dodaje dr Magdalena Zadworna z Instytutu Psychologii UŁ.

We are excited to announce that we have just launched our project website, you can view it at http://www.vet-well.eu/

Opublikowany przez Vet-Well Piątek, 26 czerwca 2020

 

Około 600 specjalistów i ekspertów VET w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolenia nauczycieli, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia będzie zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzanie ankiet, wywiadów grupowych, warsztatów pilotażowych i konferencji promocyjnych. Badacze zamierzają dotrzeć z wynikami badań do ok. 5000 nauczycieli i osób związanych z kształceniem zawodowym.

– Chcemy, żeby w szkołach zwiększyła się świadomość tego, jak ważny jest dobrostan psychiczny w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Poprawa własnej skuteczności i dobrego samopoczucia nauczycieli doprowadzi również do poprawy ich zadowolenia z pracy i utrzymania zatrudnienia – tłumaczą dr Karolina Kossakowska i dr Magdalena Zadworna.

Zapowiadają, że powstanie też zbiorczy raport mówiący o dobrostanie nauczycieli kształcenia zawodowego w każdym z krajów partnerskich oraz podręcznik z zaleceniami, jak wzmacniać ten dobrostan poprzez rozwój kompetencji psychospołecznych.

Jak czytamy w na stronie UŁ dobrostan nauczycieli wysuwany jest obecnie na pierwszy plan w programach poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Podkreśla się, że skuteczność edukacji jest powiązana ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem psychologicznym nauczycieli.

Badania w ostatnich latach przynoszą jednak niepokojące wyniki. Jak wynika z raportu TeacherWellbeing Index przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii w 2018 r., ponad 75 proc. edukatorów deklaruje objawy zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego, które są związane z pracą, a ponad połowa rozważa odejście z zawodu w ciągu najbliższych dwóch lat.

„Liczby te nie różnią się istotnie w innych krajach europejskich. Problem ten wymaga więc uważnej analizy i aktywnego poszukiwania rozwiązań, także w naszym kraju”- konkludują naukowcy z UŁ.

(JK, GN)

Nauczyciele i uczniowie są zgodni: Nie chcemy zdalnej edukacji!