Nowela Karty Nauczyciela już w Dzienniku Ustaw. Zmiany w nauczycielskich dyscyplinarkach wejdą w życie 19 stycznia

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Karty Nauczyciela, dotyczącą m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Ustawa wzbudza kontrowersje, bo nadal zawiera nieprecyzyjny zapis o „dobru dziecka”. ZNP domagał się jego dookreślenia, ale większość sejmowa się na to nie zgodziła.

ZNP chciał by zapis mówiący o czynie “naruszającym prawa i dobro dziecka” został zastąpiony zapisem o czynie “naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka”.  Sejm się na to nie zgodził. Nauczycielowi nadal będzie więc groziło postępowanie przed komisją dyscyplinarną nawet za drobne przewinienie, wynikające choćby z konfliktu z rodzicem.

Zgodnie z nowelizacją do 14 dni wydłużony będzie czas na powiadomienie przez dyrektora rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela “czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Do tej pory dyrektor szkoły musiał w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o takim czynie.

W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

Ustawa wejdzie w życie 19 stycznia 2021, z wyjątkiem przepisu wprowadzającego możliwość sfinansowania szkołom usług dostępu do Internetu, który wejdzie z życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja Karty Nauczyciela znajduje się tutaj

(JK, GN)

Prezydent podpisał zmiany w dyscyplinarkach. Bez rozszerzonej definicji „dobra dziecka”