Nowelizacja kodeksu pracy z podpisem prezydenta. Zmiany dotyczą również nauczycieli

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy. Dokument wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy zapewniające równowagę między życiem zawodowym a służbowym. Zmiany dotyczą również nauczycieli.

 

Wdrożenie dyrektywy work-life balance do polskiego porządku prawnego odbyło się za pośrednictwem ustawy nowelizującej Kodeks pracy. Przy czym w nowelizacji tej dokonano jednocześnie zmian również w przepisach Karty Nauczyciela, dostosowujących regulacje dotyczące uprawnień rodzicielskich nauczycieli do postanowień dyrektywy.

Wymieniona dyrektywa ma ułatwić pracownikom mającym dzieci godzenie życia zawodowego i rodzinnego, a także ma zachęcić ojców do większego udziału w opiece nad dziećmi.

Oto zmiany dotyczące nauczycieli.

>> Obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na dziecko

Na podstawie dodanego art. 67g ust. 1 KN nauczyciel nieposiadający prawa do urlopu wychowawczego, opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia.

>> Siła wyższa – 2 dni w roku z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia

To nowa instytucja w Kodeksie pracy, bardzo podobna do urlopu na żądanie, która poprzez dodanie art. 68a została wprowadzona do KN. Na podstawie tego przepisu już wkrótce nauczyciel będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela, w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 KN.

>> Urlop opiekuńczy – bezpłatne dni wolne na opiekę

Na podstawie dodanego art. 68b KN nauczycielowi przysługiwać będzie również bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Nowelizacja kodeksu pracy znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji można znaleźć w dodatku Bliżej Prawa w GN nr 13 z 29 marca. Na początku kwietnia ZNP organizuje webinarium: „Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. Kontrola trzeźwości. Praca zdalna. Wdrożenie dyrektyw dot. łączenia życia prywatnego z pracą”. „O terminach poinformujemy w najbliższych dniach!” – czytamy na Facebooku ZNP.

(GN)

Nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe urlopy, uprawnienia dla rodziców, zmiany w umowach o pracę. Rząd wdraża unijne dyrektywy

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Jest podpis prezydenta