O czym należy wiedzieć w związku z zawieszeniem pracy szkół? MEN publikuje odpowiedzi na najczęstsze pytania

MEN opublikowało na swojej stronie internetowej pytania i odpowiedzi, które informują o tym, co należy wiedzieć w związku z zawieszeniem lekcji, a także dotyczą kwestii zasiłku, pracy zdalnej oraz zajęć na uczelniach wyższych. Zajęcia w szkołach i przedszkolach w Polsce zostały zawieszone – od 12 do 25 marca. Pierwsze dwa dni to okres przejściowy – bez zajęć dydaktycznych, ale z zajęciami opiekuńczymi.

Resort przypomina m.in. że zajęcia w szkołach zawieszone są na podstawie tzw. specustawy – specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.

Specustawa weszła w życie. Minister może zamykać szkoły

Dlaczego rząd nie zamknął niektórych szkół specjalnych?  „ Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy zawsze od rodziców” – czytamy na stronie resortu.

„Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji. Jeśli rodzice zdecydują się pozostać w domu ze swoimi dziećmi, przysługuje im zasiłek opiekuńczy w przypadku dzieci do 8. roku życia. Pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem” – tłumaczy MEN.

Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Szkoły od czwartku zawieszają działalność – jest rozporządzenie MEN