Od poniedziałku nauka zdalna we wszystkich szkołach. Do kiedy? Czarnek mówi już o przyszłym roku, ale „modli się” o szybki powrót

Przy pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia lub dłużej; modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza – powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej” minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na razie, zgodnie z rozporządzeniem MEN, nauczanie zdalne przewidziano do 29 listopada. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują stacjonarnie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostały objęte klasy I-III szkoły podstawowej, uczniowie z tych klas też będą uczyć się zdalnie.

Jednocześnie szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z epidemią. W szkołach podstawowych muszą  działać świetlice. MEN zapowiadało, że miejsce na świetlicy będzie musiało się znaleźć dla dzieci pracowników służby zdrowia, ponadto dyrektorzy będą mogli udostępnić świetlicę pozostałym uczniom.

Lockdown w szkołach – rozporządzenie podpisane

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie i całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym.

Także nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Podstawową formą ich funkcjonowania nadal jest tryb stacjonarny, chyba że zgodę na inną formę funkcjonowania (tryb mieszany – gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdalnie – lub tryb całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.

(JK, GN)

Kto otrzyma 500 zł na naukę zdalną? MEN zdradziło szczegóły projektu