Ojczyzna w potrzebie! Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami

„Koledzy i Koleżanki! Znając Wasze gorące umiłowanie Ojczyzny, wiemy, że nikt z Was nie uchyli się od służby dla Niej! Zechcecie pójść śladami Ojców z roku 31-go i 63-go! Wzywamy wszystkich zdolnych do noszenia broni, a zwłaszcza znających rzemiosło wojenne, do natychmiastowego zgłaszania się do armii czynnej w najbliższym biurze werbunkowym” – tak Związek wzywał w 1920 r. do walki z bolszewikami. Przypominamy artykuł Głosu opublikowany z okazji setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.

“Koledzy i Koleżanki! Znając Wasze gorące umiłowanie Ojczyzny, wiemy, że nikt z Was nie uchyli się od służby dla Niej!” – taki apel ukazał się na pierwszej stronie Głosu Nauczycielskiego w lipcu 1920 r.

O zwycięstwie wojsk polskich pod wodzą Józefa Piłsudskiego zadecydowała Bitwa Warszawska z 15 sierpnia 1920 r. uznana przez Edgara Vincenta D’Abernona (1857-1941), brytyjskiego polityka, dyplomatę i pisarza za 18. bitwę w historii świata o przełomowym znaczeniu. Wojska polskie, przeganiając Armię Czerwoną znad Wisły, powstrzymały ekspansję sowieckiego komunizmu do Europy Środkowo-Wschodniej, a także Zachodniej na ćwierć wieku.

W dziele mobilizowania społeczeństwa polskiego do walki z najeźdźcą ze Wschodu znaczącą rolę odegrał Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, który na łamach Głosu Nauczycielskiego (GN nr 9-10 z 15 lipca 1920 r.)  ogłosił

pełną dramatyzmu odezwę

Zarządu Głównego, w której czytamy: „Koledzy i Koleżanki! Odezwa Naczelnego Wodza poruszyła cały naród! Ojczyzna w potrzebie! Ojczyzna wzywa obywateli do broni! Armię mamy bitną, amunicji mamy zapasy duże, lecz są momenty, kiedy armia nawet najbitniejsza – sformowana na drodze poboru – wymaga podtrzymania w zapale i w uporze zwycięstwa. Ten zapał i nieugiętość społeczeństwo może wzmocnić tworząc armię ochotniczą”.

(…)

Więcej w artykule Witolda Salańskiego opublikowanym w GN nr 27-28 z 1-8 lipca 2020 r.

Na zdjęciu: Grupa polskich żołnierzy w okopie podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919 r.) – fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz fragment odezwy Związku opublikowanej w Głosie Nauczycielskim.

Ojczyzna w potrzebie! Sto lat temu Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami

Więcej publikacji poświęconych historii polskiej szkoły oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego można znaleźć w naszym serwisie:

https://glos.pl/tag/nasza-historia

Wojna 1920. Gen. Bolesław Popowicz i inni członkowie Związku w wojnie polsko-bolszewickiej