Wojna 1920. Gen. Bolesław Popowicz i inni członkowie Związku w wojnie polsko-bolszewickiej

Związek miał w szeregach Wojska Polskiego zmagającego się sto lat temu z bolszewikami swojego przedstawiciela w randze wyższego oficera. Był nim wówczas major i podpułkownik, a później generał Bolesław Popowicz (1878-1937), dowodzący dużymi jednostkami w kluczowych operacjach tej wojny. Jego związki z organizacją nauczycielską nie były przypadkowe,  można go zaliczyć do współtwórców ZNP, był nauczycielem w szkołach lwowskich, przyjacielem Juliana Smulikowskiego. Przypominamy artykuł dr. Piotra Wierzbickiego opublikowany w Głosie na stulecie wojny polsko-bolszewickiej.

Na zdjęciu: Prelegenci i uczestnicy kursu wakacyjnego z 1913 r. Widoczni są m.in. Józef Piłsudski, Bolesław Popowicz i Julian Smulikowski.

Warto przypomnieć przynajmniej kilku nauczycieli i członków ZNP biorących udział w obronie Ojczyzny przed nawałą bolszewicką w 1920 r. Pośród nich był Marian Batko, nauczyciel i związkowiec, który jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej a podczas okupacji niemieckiej był członkiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON, kryptonim konspiracyjny ZNP) i został zamordowanego przez Niemców w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz. Inni członkowie Związku uczestniczący w wojnie 1920 r. to m.in. Alfons Faściszewski, Jan Zbudniewek, Edward Dudkiewicz czy znany poeta Józef Czechowicz. Czechowicz na wojnę z Rosja sowiecką wyruszył jako ochotnik, po wojnie był nauczycielem, pisarzem i uznanym poetą oraz członkiem Związku, współpracownikiem i pracownikiem wydawnictw Związku (a w latach 1933-1934 był sekretarzem redakcji Głosu Nauczycielskiego).

Wojna 1920. Gen. Bolesław Popowicz i inni członkowie Związku w wojnie polsko-bolszewickiej

Przedstawione powyżej postacie to zaledwie kilka przykładów świadczących o znaczącym wkładzie nauczycielstwa i Związku w obronę Polski w 1920 r. Jest to zarazem dowód, że organizacja od początku była bezpośrednio zaangażowana w walkę o niepodległość Ojczyzny i jej utrzymanie, o czym warto przypomnieć w 100-lecie Bitwy Warszawskiej nie tylko członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także osobom, które mylnie oceniają ZNP, nie mając wiedzy o tym, że w najtrudniejszych dla naszej Ojczyzny momentach związkowcy zdali   egzamin z patriotyzmu płacąc często za to najwyższą cenę.

Być może wielu czytelników tego artykułu będzie zdziwionych informacją, że Związek miał też w szeregach Wojska Polskiego swojego przedstawiciela w randze wyższego oficera. Był nim wówczas major i podpułkownik, a później generał Bolesław Popowicz (1878-1937), dowodzący dużymi jednostkami wojskowym w kluczowych operacjach tej wojny od wyprawy kijowskiej, poprzez obronę Warszawy aż po bitwę na Niemnem. Jego związki z organizacją nauczycielską nie były przypadkowe, bowiem można go zaliczyć do współtwórców ZNP, był nauczycielem w szkołach lwowskich, przyjacielem Juliana Smulikowskiego (późniejszego wiceprezesa ZNP).

(…)

Więcej w artykule Głosu Nauczycielskiego z 2020 r.

Więcej publikacji poświęconych historii polskiej szkoły oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego można znaleźć w naszym serwisie:

https://glos.pl/tag/nasza-historia

Marszałek Józef Piłsudski, honorowy członek ZNP. 152. rocznica urodzin twórcy Niepodległej

Nauczycielski Komitet Obrony Narodowej. Związek w obronie granic odrodzonej II Rzeczypospolitej

Ojczyzna w potrzebie! Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami

Gdy runęły kordony. Opowieść o Karolu Makuchu – legioniście, związkowcu, nauczycielu