Opozycja sprzeciwia się „lex Czarnek” i organizuje wysłuchanie publiczne

W poniedziałek 6 grudnia kluby opozycyjne zorganizują wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, czyli słynnego „lex Czarnek”

Wysłuchanie to inicjatywa przewodniczących opozycyjnych klubów i kół parlamentarnych: przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Borysa Budki, przewodniczącego Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) Krzysztofa Gawkowskiego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści Władysława Kosiniak-Kamysza oraz przewodniczącej Koła Parlamentarnego Polska 2050 Hanny Gill-Piątek.

Przesłuchanie odbędzie się w poniedziałek 6 grudnia br. o godz. 14:00 w Sejmie. Debatę będzie też można śledzić on-line.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (taka jest oficjalna nazwa projektu lex Czarnek) został przyjęty przez Radę Ministrów 16 listopada br. 30 listopada projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Nadano mu też numer druku sejmowego – 1812.

Lex Czarnek już w Sejmie. Projekt skierowany do Biura Legislacyjnego

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała projekt do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Co ciekawe, nie wiadomo jeszcze, kiedy ma się odbyć pierwsze czytanie, ale wyznaczono już termin drugiego czytania – 8 grudnia oraz głosowania nad całością ustawy – 9 grudnia.

Lex Czarnek idzie jak burza. Na stronie Sejmu podano już nawet termin głosowania nad całością ustawy

Uchwalenie lex Czarnek oznacza rewolucję w usytuowaniu oświaty w polskim systemie prawnym. Kuratorzy otrzymają niespotykaną dotychczas władzę nad przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi. Praktycznie w każdej chwili będą mogli doprowadzić do zawieszenia lub odwołania dyrektora szkoły. Zdominują także komisje konkursowe wyłaniające dyrektorów.

„Polska oświata stoi nad przepaścią”. STO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik

Kurator będzie ponadto decydować o tym, które organizacje społeczne wejdą na teren szkół z zajęciami dodatkowymi, a które zostaną tego prawa pozbawione. Tym samym to kuratorzy, a nie rodzice, zadecydują o wyborze zajęć dodatkowych dla dzieci.

Pogrzeb polskiej edukacji? 8 grudnia manifestacja pod Sejmem przeciwko lex Czarnek

(PS, GN)