„Polska oświata stoi nad przepaścią”. STO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik

Władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego apelują o odrzucenie projektów ustaw, które „przyznają kuratorom niepodzielną władzę nad szkołami i przewidują karę pozbawienia wolności dla dyrektorów”. Chodzi zmiany w prawie oświatowym znane jako  lex Czarnek i lex Wójcik.

 

„Z roku na rok pogłębiają się trudności kadrowe, wynikające z braku chętnych do pracy w zawodzie nauczyciela. Niewielu młodych ludzi wiąże swoją przyszłość z pracą w oświacie, a doświadczeni nauczyciele odchodzą ze szkół, zmęczeni kolejnymi reformami i ich konsekwencjami” – czytamy m.in. w liście podpisanym przez Zygmunta Puchalskiego, prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

„Często słyszymy, że edukacja jest najważniejsza. Sami też to powtarzamy, bo jesteśmy przekonani, że od jakości edukacji zależą perspektywy polskich dzieci i przyszłość naszego kraju. Dlatego dzisiaj, gdy oświata znalazła się na krawędzi, apelujemy o to, by jej pomóc, zamiast spychać ją w przepaść. W pierwszej kolejności apelujemy o odrzucenie projektów ustaw, które pogłębią problemy szkół, czyniąc wielką krzywdę dzieciom” – podkreśla STO.

Pełna treść listu jest dostępna tutaj.

(JK, GN)

Mocne oświadczenia OSKKO i STO przeciwko zmianom w nadzorze pedagogicznym forsowanym przez Czarnka

Lex Czarnek idzie jak burza. Na stronie Sejmu podano już nawet termin głosowania nad całością ustawy

OSKKO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik. „Zmiany uczynią ze szkoły instytucję centralnie sterowaną i archaiczną”