OSKKO: Należy w ogóle zrezygnować z egzaminu ósmoklasisty

Należy zrezygnować z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, a skupić się na maturach i przygotowaniu polskiej szkoły na pracę wirtualną także jesienią – powiedział Interii Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

– Niepotrzebnie traci się siły i środki na przygotowanie do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Te sprawdziany nie dają żadnej użytecznej informacji zwrotnej. Na  tym etapie edukacji zupełnie wystarczyłoby to, co działa w wielu innych krajach, i to takich rozwiniętych edukacyjnie jak Finladia, czyli oceny końcowe wystawione przez nauczycieli uczących – ocenił Pleśniar.

Jak dodał, “nauczyciele i tak lepiej znają ucznia oraz jego zaangażowanie w pracę niż nawet najzdolniejszy budowniczy testów i sprawdzianów”.

– Taki egzamin miałby większą wartość na wcześniejszym etapie nauki. Szkoła dostałaby wówczas informację, że danego ucznia z danych zagadnień uczono słabiej bądź lepiej. Można by wtedy wyciągnąć wnioski i zareagować. Obecnie – nie ma na to szans. Jako OSKKO zachęcamy MEN do rezygnacji ze sprawdzianu ósmoklasisty i to za zawsze – podkreślił dyrektor stowarzyszenia.

Według Pleśniara MEN powinno się skupić na maturach, a polska szkoła powinna się porządnie przygotować na pracę wirtualną także jesienią.

(JK, GN)

Źródło: Interia

Minister Piontkowski: Egzaminy możliwe w czerwcu

KPRM: Decyzja w sprawie kalendarza szkolnego zostanie ogłoszona w piątek