Ostatni dzień matur. W poniedziałek odbywają się egzaminy dla absolwentów szkół dwujęzycznych

W poniedziałek 23 maja br., w ostatnim dniu sesji maturalnej, odbywają się pisemne egzaminy w języku obcym z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Przystępują do nich absolwenci szkół i klas dwujęzycznych. Mogą oni, ale nie muszą, przystępować do tzw. matury dwujęzycznej z przedmiotów innych niż język obcy.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Aby dostać na to zgodę muszą złożyć wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Sesja dodatkowa przeprowadzona zostanie 1-15 czerwca.

Wyniki maturzyści poznają 5 lipca br. Tego samego dnia otrzymają świadectwa maturalne, a Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Choć tegoroczne matury przebiegały na ogół spokojnie, to nie obyło się bez wpadek. Doszło m.in. przecieków z języka angielskiego. CKE zgłosiła sprawę do prokuratury.

Wiadomo już, że uczniowie Liceum im. Krasińskiego w Ciechanowie, którzy przystąpili do matury 2022 z rozszerzonego WOS-u, będą musieli ją napisać jeszcze raz. Ich egzamin został unieważniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, bo jedna z abiturientek zrobiła zdjęcie arkusza i opublikowała je w internecie.

(JK, GN)

Matura 2022 powoli dobiega końca. CKE: „Przeprowadzono już ponad 90 proc. zaplanowanych egzaminów”

Trzy, dwa, jeden… start! Rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Na początek – język polski

Kolejny dzień matur 2022 – we wtorek m.in język polski na poziomie rozszerzonym. Czarnek zabrał głos ws. przecieków