PAN: Tzw. pakiet wolnościowy jest merytorycznie nieuzasadniony, a społecznie szkodliwy

„Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana przewrotnie >>pakietem wolnościowym<<, jest merytorycznie nieuzasadniona, a społecznie szkodliwa, prowokując napięcia, których skali i  konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć” – czytamy m.in. w stanowisku Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie wprowadzanych i proponowanych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego


Zgromadzenie Ogólne PAN wyraziło protest przeciwko wprowadzaniu przez Ministra Edukacji i Nauki zmian w punktacji czasopism, która – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 – została wypracowana przez Komisję Ewaluacji Nauki.

„Zgromadzenie Ogólne PAN zdecydowanie sprzeciwia się próbom redefiniowania nauki i wprowadzaniu do dyskursu naukowego, na równych prawach lub nawet w sposób uprzywilejowany, opinii pozanaukowych, motywowanych ideologicznie. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana przewrotnie „pakietem wolnościowym”, jest merytorycznie nieuzasadniona, a społecznie szkodliwa, prowokując napięcia, których skali i  konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć” –  podkreślono.

„Polska Akademia Nauk, jako korporacja uczonych, broni i będzie bronić standardów w nauce i niezależności badań naukowych, i stanowczo sprzeciwia się działaniom polityków, którzy w imię doraźnych korzyści politycznych lub  z  pobudek ideologicznych, próbują niszczyć autonomię i powagę nauki” – czytamy w stanowisku.

(JK, GN)

RPO do ministra Czarnka: Projekt ustawy „o wolności w nauce” niebezpieczny dla wolności badań i twórczości

Czarnek pokazał “pakiet wolnościowy” dla uczelni. Propagowanie np. faszyzmu czy terroryzmu będzie dopuszczalne?