Płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 2,8 tys. zł; stawka godzinowa – 18,30 zł. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2,8 tys. zł –zakłada rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów. Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł.

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. przedłożone przez Marlenę Maciąg, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu zwrócono uwagę, że dzięki zmianom minimalna pensja będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przyszłym roku najniższa stawka będzie wyższa o 7,7 proc. w stosunku do minimalnej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

“Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł” – czytamy w komunikacie CIR.

Propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. W tej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty te do 15 września ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, a także dodatku za pracę w nocy.

Przypomnijmy, że projekt budżetu państwa na rok przyszły nie przewiduje podwyżki dla nauczycieli. Od września br. płace zasadnicze pedagogów wzrosły od 160 do 229 złotych brutto (w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego) i stawki z września będą obowiązywać także od 1 stycznia 2021 r .

(JK, GN)

Podwyżki od września: od 160 do 229 zł brutto więcej. Zmiany w rozporządzeniu płacowym już z podpisem ministra

ZNP: Nauczycielom należy się nie 6 a 10 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

To już oficjalne: Rząd chce podwyższyć wynagrodzenie minimalne do 2800 zł brutto