Podwyżki od września: od 160 do 229 zł brutto więcej. Zmiany w rozporządzeniu płacowym już z podpisem ministra

2 800 zł brutto – tyle od 1 września br. wyniesie minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego. To o 200 zł brutto więcej niż obecnie. Stażysta z tytułem zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego zarobi o 201 zł więcej, a stażysta z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym – o 167 zł więcej. Minister edukacji podpisał nowelizację tzw. rozporządzenia płacowego z nowymi stawkami wynagrodzenia minimalnego nauczycieli.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…) ukazało się w poniedziałek 31 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1491).

Zmienione rozporządzenie ustala nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 września br. Nie różnią się one od stawek zaproponowanych w projekcie rozporządzenia przesłanym do konsultacji społecznych na początku sierpnia br. Czyli minister nie dał nauczycielom ani złotówki więcej niż proponował w projekcie. Większych podwyżek domagał się Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 września br. pensje zasadnicze nauczycieli rosną o 6 proc. To oznacza wzrost wynagrodzenia od 160 do 229 zł brutto (w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego).

ZNP w opinii przesłanej ministerstwu zwraca uwagę, że propozycja MEN oznacza “faktyczną podwyżkę 2 proc. łącznie za cztery ostatnie miesiące roku 2020”. “Bez wątpienia nie jest to znacząca podwyżka biorąc pod uwagę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,3 proc. (przy wzroście cen usług – o 7,4 proc. i towarów – o 1,8 proc.” – stwierdził Związek.

Dlatego Związek zaproponował podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc., co “pozwoli na osiągnięcie dynamiki wzrostu jaka jest w gospodarce narodowej”.

Jakie dokładnie stawki obowiązują od 1 września br?

Zgodnie z rozporządzeniem, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym od 1 września 2020 r. wynoszą (wszystkie kwoty BRUTTO):

nauczyciel stażysta – 2 949 zł (o 167 zł więcej niż obecnie)
nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł (o 172 zł więcej)
nauczyciel mianowany – 3 445 zł (o 195 zł więcej)
nauczyciel dyplomowany – 4 046 zł (o 229 zł więcej)

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
nauczyciel stażysta – 2 818 zł (o 201 zł więcej)
nauczyciel kontraktowy – 2 823 zł (o 160 zł więcej)
nauczyciel mianowany – 3 002 zł (o 170 zł więcej)
nauczyciel dyplomowany – 3 523 zł (o 199 zł więcej)

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałym wykształceniem, wynoszą:
nauczyciel stażysta – 2 800 zł (o 200 zł więcej)
nauczyciel kontraktowy – 2 818 zł (o 201 zł więcej)
nauczyciel mianowany – 2 841 zł (o 203 zł więcej
nauczyciel dyplomowany – 3 079 zł (o 174 zł więcej)

(DK, GN)

***

Rozporządzenie znajdziesz TUTAJ:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1491

ZNP: Nauczycielom należy się nie 6 a 10 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września? MEN pokazało stawki

ZNP w liście do premiera protestuje przeciwko trybowi konsultacji projektu rozporządzenia płacowego nauczycieli