ZNP w liście do premiera protestuje przeciwko trybowi konsultacji projektu rozporządzenia płacowego nauczycieli

„Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec trybu konsultacji z partnerem społecznym projektu rozporządzenia MEN dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2020 r .”– czytamy w liście prezes ZNP Sławomira Broniarza do premiera Mateusza Morawieckiego.

4 sierpnia minister edukacji  przesłał do ZNP projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy z prośbą o wydanie opinii w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

5 sierpnia ZNP otrzymał od MEN zaproszenie na rozmowy uzgodnieniowe w sprawie tego projektu. Termin spotkania został wyznaczony na 13 sierpnia br.

„Taki tryb pracy jest jawnym naruszeniem ustawy o związkach zawodowych w zakresie opiniowania aktów prawnych” – podkreśla Sławomir Broniarz. „Złamanie trybu i drastyczne skrócenie czasu konsultacji narusza nie tylko obowiązujące przepisy prawa, ale również może skutkować przyjęciem niekorzystnych regulacji w zakresie wzrostu wynagrodzeń ponad 500 tysięcznej rzeszy nauczycieli” – czytamy w piśmie.

ZNP oczekuje od premiera podjęcia interwencji wobec MEN „w celu przesunięcia terminu uzgodnienia ww. projektu aktu prawnego z partnerami społecznymi na czas zgodny z przywołanym art. 19 ustawy o związkach zawodowych” .

Pełna treść pisma znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września? MEN pokazało stawki

ZNP apeluje do Sejmu o przełożenie prac nad ustawą weryfikacyjną