„Prace Okrągłych Stołów Edukacyjnych wstrzymane”. MEN stawia na trójstronny zespół ds. statusu zawodowego

„Rozmowy z przedstawicielami szeroko rozumianego środowiska oświatowego w ramach Okrągłych Stołów Edukacyjnych zostały na obecnym etapie wstrzymane” – napisał wiceszef MEN Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację poselską. 29 stycznia zaplanowane jest za to posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego, które ma dotyczyć postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku tzw. Okrągły Stół Edukacyjny był oczkiem w głowie MEN, choć związki zawodowe nawet oświatowa „Solidarność” przestały brać w nich udział.

W kwietniu, maju i czerwcu odbyły się cztery tury rozmów w ramach Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, kontynuowanego następnie w sierpniu i wrześniu na szczeblu wojewódzkim. Debaty miały sformułować wnioski wobec problemów poruszonych przez strajkujących nauczycieli i wypracować założenia do zmian w systemie oświaty.

Poseł Tomasz Rzymkowski zapytał m.in. MEN „czy Ogólnopolski Okrągły Stół Edukacyjny zakończył swoje prace i czy dostępny jest raport z wnioskami z przeprowadzonych rozmów?” Okazuje się, ze prace OSE zostały wstrzymane.

„Wnioski, spostrzeżenia, sugestie i opinie przedstawione przez uczestników wszystkich spotkań są wykorzystywane do przygotowania nowych propozycji legislacyjnych przyczyniających się do wzrostu jakości nauczania w polskich szkołach, a także w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły. Jako propozycje wyjściowe znajdują teraz swoje uszczegółowienie w ramach pogłębionych analiz w mniejszym gronie” – odpisał Maciej Kopeć wiceminister edukacji.

Zasugerował, że teraz głównym miejscem rozmów będzie zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli.

„Celem prac Zespołu jest wypracowanie nowego systemu wynagradzania, a także przygotowanie rozwiązań dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli. Są one związane m.in. z awansem zawodowym, oceną pracy, czasem pracy, obowiązkami nauczycieli oraz systemem finansowania oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że działania Zespołu pozwolą wypracować rozwiązania, które będą odpowiadały wyzwaniom współczesnej edukacji” – czytamy.

Spotkanie zespołu planowane jest na 29 stycznia. Został on powołany w listopadzie 2016 r. przez poprzedniczkę Dariusza Piontkowskiego na stanowisku ministra edukacji Annę Zalewską. W styczniu 2018 r. ZNP podjął decyzję o zawieszeniu rozmów z MEN w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego. Decyzję tę związkowcy uzasadniali tym, że ze spotkań zespołu wynikało, że został on powołany do “legitymizowania działań MEN” i był instrumentalnie traktowany przez minister Zalewską.

Pod koniec czerwca 2019 r., niedługo po objęciu teki szefa resortu edukacji, minister Piontkowski zaproponował związkowcom i samorządowcom wznowienie prac zespołu trójstronnego. W sierpniu prace wznowiono.

Pełną treść interpelacji oraz odpowiedź wiceministra Kopcia można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: men.gov.pl (podlaski Okrągły Stół Edukacyjny z udziałem szefa MEN)

ZNP: Jak oświatowa „S” chce podciągnąć nauczycieli pod art. 52 Kp

MEN chce rozmawiać w sprawie zmian w postępowaniach dyscyplinarnych