Pracownicy żłobków i nauczyciele w przedszkolach także znajdą się w pierwszym etapie szczepień przeciw COVID-19

Pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach, znajdą się w pierwszym etapie szczepień przeciw COVID-19 – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Narodowy Program Szczepień zakładał do tej pory, że w pierwszym etapie mają zaszczepić się pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat, służby mundurowe i nauczyciele.

Jak przekazało Polskiej Agencji Prasowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, minister Marlena Maląg podjęła działania mające na celu włączenie pracowników żłobków i klubów dziecięcych, a także dziennych opiekunów, do pierwszego etapu szczepień. Skierowała w tej sprawie wniosek do resortu zdrowia.

Szefowa MRiPS wskazała, że te grupy ze względu na swoje bezpośrednie i ciągłe zaangażowanie w sprawowanie opieki nad dziećmi są narażone na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w stopniu co najmniej równym nauczycielom. Zwróciła także uwagę na dotychczasową wzorową postawę pracowników żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów oraz ich stały kontakt z rodzicami.

W dniu 31 grudnia 2020 r. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – jak poinformował ten resort – wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z informacją, że pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach, zostaną objęci szczepieniami w pierwszym etapie programu.

Wcześniej do grupy “0”, czyli grupy osób, które w pierwszej kolejności są szczepieni przeciwko COVID-19 zostali włączeni rodzice wcześniaków. Rodzice wcześniaków apelowali o to, aby mogli bez ograniczeń przebywać ze swoimi dziećmi w szpitalach.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia rodzice wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka powinni być zaszczepieni w danym szpitalu lub przez szpital zgłoszeni do szczepienia w innej placówce na zasadach, jakim podlegają pracownicy sektora ochrony zdrowia nie wykonujący zawodów medycznych.

Szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku. Pierwszą osobą, która przyjęła szczepionkę, była Naczelna Pielęgniarka CSK MSWiA w Warszawie. W tzw. grupie 0 są m.in. pracownicy placówek medycznych, pracownicy MOPS-ów i DPS-ów, a także sanepidu.

15 stycznia ma ruszyć rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla kolejnej grupy, czyli seniorów, nauczycieli oraz służb mundurowych.

(JK, GN)

ZNP: Apelujemy o rozpoczęcie szczepień pracowników oświaty przed powrotem uczniów do stacjonarnych zajęć

Dworczyk: Nauczyciele będą musieli poczekać na szczepionkę

Kto pozna wyniki badania nauczycieli? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia