Prezydent powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. W jej składzie m.in. Anna Zalewska i Mikołaj Pawlak

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju. W jej skład weszli m.in. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak oraz Anna Zalewska, była minister edukacji.

Czym ma się zajmować nowe gremium edukacyjne? Prezydent zwrócił się do członków rady, aby zajęli się problemami związanymi z demografią oraz zdrowiem psychicznym najmłodszych po pandemii Covid–19 i bardzo długim zamknięciu w domach.

– Uznaliśmy, że trzeba połączyć edukację z rodziną i wychowaniem, bo jest to najlepsza droga do tego, co chcemy osiągnąć, a tym celem jest sprawnie działające na przyszłość, bezpieczne i dobrze prosperujące polskie państwo. Nie będzie go bez silnej, mocno umocowanej strukturalnie i zabezpieczonej polskiej rodziny – przekonywał prezydent.

– Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji – i w rodzinach, i w szkołach. I wreszcie, nie będzie polskiej rodziny, a przede wszystkim nie będzie polskiego państwa bez dobrego wychowania, które prowadzone jest przede wszystkim w rodzinach, a w którym także szkoła odgrywa, oprócz edukacji, absolutnie fundamentalną rolę – ocenił.

W skład Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania zostali powołani: Andrzej Waśko – Przewodniczący Rady, Paweł Szrot, Antoni Buchała, Dariusz Cupiał, Jolanta Dobrzyńska, Dorota Dziamska, Joanna Krupska, Mikołaj Pawlak, Elżbieta Rafalska , Wojciech Starzyński, Grzegorz Sudoł, Anna Zalewska, Liliana Zientecka.

Jak czytamy na stronie prezydenta rada będzie zajmowała się m.in.:

>> analizowaniem uwarunkowań dotyczących funkcjonowania polskich rodzin, edukacji formalnej i nieformalnej oraz rozwiązań służących wychowaniu;

>>analizowaniem prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny, poprawiających sytuację demograficzną Polski, służących rozwojowi edukacji i wdrażaniu programów wychowawczych;

>> przygotowywaniem dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polskich rodzin, stanu edukacji, rozwiązań wspierających wychowanie;

>> opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej, polityk edukacyjnych i kształceniowych;

>> prowadzeniem debaty strategicznej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw polskich rodzin, systemu edukacji, polityk społecznych służących wychowaniu.

(JK, GN)

Fot: Marek Borawski/KPRP

NIK: Zmiany w oświacie “nierzetelnie przygotowane i wprowadzone”

Do polskich szkół zapisało się już 65 tys. dzieci z Ukrainy. Obradowała rada ds. edukacji uchodźców przy MEiN – znamy jej pełny skład