Próbny egzamin z języka polskiego i arkusz z 2015 r.

Od dziś do 8 kwietnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie publikowała arkusze próbnego egzaminu maturalnego. W ramach próbnej matury z języka polskiego CKE udostępniła uczniom arkusz egzaminacyjny z 2015 r.

Dziś rano CKE udostępniła arkusz próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Decyzja ta wywołała kontrowersje wśród maturzystów, ponieważ nie otrzymali oni arkusza z nowymi zadaniami, ale arkusz maturalny wykorzystany już podczas egzaminu w 2015 r. Czyli zadania, które zwykle już przećwiczyli w szkole z nauczycielami w ramach przygotowań do matury.

„To nie jest Prima Aprilis: dzisiejsza próbna matura 2020 okazała się kopią zadań z 2015 r.” – ocenił ZNP. „Wcześniej rządowe instytucje zafundowały stres ówmoklasistom, bo pierwszego dnia serwer CKE z arkuszami egzaminacyjnymi zawiesił się po kilku minutach. A nauczycielom kazano zorganizować zdalne kształcenie uczniów z dnia na dzień”.

ZNP wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o odwołanie egzaminów. „Naszym zdaniem, zorganizowanie egzaminów zewnętrznych w dotychczasowej formule, czyli w szkołach, wiąże się z narażeniem zdrowia i życia tegorocznych ósmoklasistów, maturzystów i uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, a także nauczycieli, pracowników oświaty oraz rodzin i najbliższych wszystkich tych osób, czyli milionów Polaków. Ministerstwo edukacji w porozumieniu z nauczycielami oraz przedstawicielami uczelni wyższych powinno jak najszybciej wypracować adekwatną do obecnych warunków i bezpieczną formę rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na studia w roku 2020” – czytamy w stanowisku Związku.

Pomysł odwołania tegorocznego egzaminu ósmoklasisty poparła dziś Koalicja Obywatelska. Według wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z KO, rekrutację do szkół średnich powinno się przeprowadzić na podstawie konkursu świadectw. Natomiast matury powinno się zorganizować w lipcu lub sierpniu (to oznaczałoby automatyczne przesunięcie rekrutacji na uczelnie wyższe). – Zdalny system nauczania nie zdał egzaminu. Próbne egzaminy stały się fikcją. Nie da się w tym czasie przeprowadzić egzaminu ósmoklasistów i matur – oceniła Kidawa-Błońska.

Próbna matura została zaplanowana na 2-8 kwietnia br. I tak:
* 2 kwietnia o godz. 9.00 na stronie internetowej pojawi się arkusz z języka polskiego (poziom podstawowy), a o 14.00 – z języka polskiego (poziom rozszerzony) i z fizyki (pr)
* 3 kwietnia – o godzinie 9.00 arkusz a matematyki (pp), a o 14.00 z matematyka (PR), filozofii (PR), języka łacińskiego (PR), historii sztuki (PR) i historii muzyki (PR)
* 6 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (PP), a o godz. 14.00 – języków obcych na poziomie rozszerzonym
* 7 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z biologii (PR)i WOS (PR), a o godz. 14.00 – geografii (PR) i informatyki (PR)
* 8 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z chemii (PR), języka litewskiego (PP), języka białoruskiego (PP), języka ukraińskiego (PP), a o godz. 14.00 – historii (PR), języka litewskiego (PR), języka białoruskiego (PR), języka ukraińskiego (PR) i języka kaszubskiego (PR)

Jak poinformował kilka dni temu dyrektor CKE, zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy mają następnie zasady te przekazać nauczycielom. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Jak CKE wyobraża sobie przeprowadzenie próbnej matury? Uczniowie mają pobrać wybrane arkusze ze strony CKE lub OKE, a następnie mają rozwiązać zadania w domu “w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie”. Czyli:
* w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
* na wydruku – przy zastrzeżeniu CKE, że “należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką”
* na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

“Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
* w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
* podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
* w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym” – czytamy w informacji CKE.

Dyrektor CKE poprosił dyrektorów szkół o “zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć”. “Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole” – czytamy w informacji.

Próbna matura jest dobrowolna, jednak ma być przeprowadzona “w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów)”. Dyrektor CKE przyznał jednak, że ma “pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie”.

Według CKE, uczniom nie powinno się stawiać ocen za to, jak rozwiążą zadania z arkuszy. “Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów” – podkreślono w informacji.

Naprawmy edukację – apel 19 organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

ZMP wzywa MEN do uregulowania zasad wynagradzania nauczycieli w czasie nauki zdalnej i rezygnacji z egzaminów

Maturzyści piszą do premiera i ministra edukacji w sprawie egzaminów. “Dajemy 7 dni na odpowiedź”

PAN: Końcowe egzaminy zewnętrzne klas ósmych i matury należy odwołać

(PS, GN)