Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. „Brutalny atak ministra Czarnka”

„Deklarujemy solidarność z profesorem Janem Zimmermannem. W pełni podzielamy Jego krytyczną ocenę ustawy o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich  łamiącej wiele przepisów Konstytucji, jak również jego rozczarowanie postawą prezydenta” — takie stanowisko zawarła we wspólnym oświadczeniu grupa profesorów w związku z atakiem Przemysława Czarnka na prof. Jana Zimmermanna i innych naukowców.

Prof. Jan Zimmermann, profesor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i były promotor Andrzeja Dudy m.in. w rozmowie z Onetem krytycznie ocenił decyzję prezydenta w sprawie podpisania ustawy o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów zwaną powszechnie lex Tusk.

Ponadto decyzję prezydenta skrytykowało wielu profesorów prawa, prawników i konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że podpisana przez niego ustawa łamie konstytucję. Na krytyczną ocenę prof. Zimmermanna i innych profesorów zareagował minister Przemysław Czarnek.

– Podłość profesorów, którzy są zatrudnieni w polskich uczelniach i którzy nie widzą polskiego interesu, jest przeogromna. Występuje jawnie przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. To jest rzecz, z którą trzeba będzie kończyć w następnej kadencji bezwzględnie, bo to są chamskie postawy tak zwanych profesorów. Bo to już nie są profesorowie. Mają tytuły, mają wyższe wykształcenie, ale nie mają podstawowego, tego kulturalnego, propolskiego – skomentował minister edukacji.

Po słowach Czarnka grupa profesorów nauk prawnych wystosowała oświadczenie. „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec brutalnego ataku ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na profesora Jana Zimmermanna, wybitnego znawcę prawa administracyjnego i opiekuna naukowego wielu pokoleń prawników” – podkreślają sygnatariusze.

„Deklarujemy równocześnie solidarność z profesorem Janem Zimmermannem. W pełni podzielamy Jego krytyczną ocenę ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, łamiącej wiele przepisów Konstytucji, jak również Jego rozczarowanie postawą Prezydenta RP, absolwenta i doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który tę ustawę podpisał. Jesteśmy przekonani, że nasze stanowisko jest podzielane przez wielu przedstawicieli nauki prawa” – czytamy.

Pod oświadczeniem podpisali się Prof. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki, Prof. Ewa Łętowska, członkini zw. PAN i członkini czynna PAU, Prof. Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Jakub Urbanik, Uniwersytet Warszawski, Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Prof. Andrzej Zoll, Uniwersytet Jagielloński.

Osobne oświadczenie wydał dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Jako Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym Pan Prof. dr hab. Jan Zimmermann związany był 50 lat, wyrażam stanowczą dezaprobatę wobec słów wypowiedzianych w publicznych mediach przez Pana Ministra Przemysława Czarnka pod adresem Pana Prof. Jana Zimmermanna a także gróźb skierowanych wobec wszystkich innych profesorów, którzy wyrażali się krytycznie o uchwalonej w dniu 14 kwietnia 2023 r. ustawie o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (tzw. „lex Tusk”) – napisał m.in. profesor Jerzy Pisuliński w swoim oświadczeniu. Można je znaleźć tutaj

(GN)

Naukowcy z PAN o projekcie zwanym lex Tusk. “Zamach na konstytucyjny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”

„Lex Tusk”. Kolejna rezygnacja naukowca z rady przy prezydencie

Rektor UEK zrezygnował z zasiadania w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego