Program „Aktywna tablica”. Do wtorku 27 października szkoły mogą wnioskować o udział w programie

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach kolejnej edycji programu „Aktywna tablica” – podał resort edukacji.  Tylko do wtorku 27 października szkoły mogą wnioskować o udział w programie do organów prowadzących.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W 2020 r. środki będą przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. W tym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 (pozostałe szkoły podstawowe tylko w ograniczonym zakresie), szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły za granicą.

Szkoły, uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2020 r., które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, np. tablicy interaktywnej, projektora, głośników i innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku oraz interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

W sumie na program przewidziano ponad 361 mln zł. W 2020 r. rząd przeznaczy na zakupy sprzętu w ramach programu 35 mln zł z budżetu państwa. Wysokość wsparcia finansowego może wynieść maksymalnie 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80 proc. wartości całego zakupu. Pozostałe 20 proc. zapewnia organ prowadzący.

Wnioski szkoły mogą składać do organów prowadzących do 27 października, a te do 29 października mają złożyć je do wojewodów. Do 3 listopad zaplanowano kwalifikację wniosków przez wojewodów. Do 30 listopada ma zaś nastąpić przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

Harmonogram programu „Aktywna tablica” w roku 2020

  • do 27 października – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących,
  • do 29 października – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów,
  • do 3 listopad – kwalifikacja wniosków przez wojewodów,
  • do 30 listopada – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

 

(JK, GN)

OGŁOSZENIE. Zgłoszenia do programu Aktywna Tablica tylko do wtorku! Skorzystaj z gotowych wniosków

“Aktywna tablica” na kolejne lata