Przedszkola i żłobki znów działają. Nauka zdalna w szkołach przedłużona

Od poniedziałku obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji dotyczącego funkcjonowania jednostek oświatowych w czasie epidemii COVID-19. Przedszkola i żłobki zostają ponownie otwarte dla nauki stacjonarnej.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia przedłużone zostaje do 25 kwietnia zawieszenie zajęć stacjonarnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych.

Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też dalej stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Jednocześnie zostało wprowadzonych kilka wyjątków:

Od 19 kwietnia do pracy stacjonarnej wrócą nie tylko przedszkola. Co jeszcze zmieniło MEiN?

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy w styczniu wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października ub.r.

(JK, GN)

Od poniedziałku przedszkola i żłobki znów będą otwarte. Nauczyciele komentują na Facebooku

ZNP apeluje do Ministerstwa Zdrowia: Przedszkolom trzeba zapewnić bezpieczeństwo