Przy MEN zaczęła działać rada konsultacyjna do spraw bezpieczeństwa w edukacji

Od początku urzędowania zabiegałem o to, aby taka rada powstała. Zależy nam na tym, by działania, które podejmujemy, były na bieżąco konsultowane z ekspertami w dziedzinie zdrowia, kuratorami, dyrektorami szkół i rodzicami – oświadczył szef MEN Przemysław Czarnek powołując Radę Konsultacyjną do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji. Jak czytamy na stronie resortu  w jej skład weszli przedstawiciele MEN, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół, reprezentanci GiS, specjaliści chorób zakaźnych i przedstawiciele rodziców. Przewodniczącą Rady została wiceminister Marzena Machałek.

„Do głównych zadań Rady należy podejmowanie działań na rzecz oceny sytuacji bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego w jednostkach systemu edukacji oraz inicjowanie zmian w tym zakresie” – czytamy w komunikacie MEN.

Przypomnijmy, że resort był mocno krytykowany za to, że swoich decyzji dotyczących bezpieczeństwa szkół, uczniów i nauczycieli w dobie pandemii koronawirusa nie konsultuje z żadnymi zewnętrznymi ekspertami. Czy rada coś zmieni w tym zakresie, czy będzie tylko kolejnym kwiatkiem do kożucha? “Od razu poczułem się bezpieczniejszy” – napisał z ironią jeden z internautów komentując powołanie rady na Twitterze.

„Do zadań Rady należy także przygotowywanie opinii i stanowisk dla Ministra Edukacji i Nauki w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, a także monitorowanie stanu realizacji podejmowanych działań – analiza i ocena ich skuteczności” – informuje MEN.

Skład Rady Konsultacyjnej do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji:

 • Marzena Machałek – Przewodniczący Rady, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Teresa Misiuk – Zastępca Przewodniczącego Rady, Lubelski Kurator Oświaty,
 • Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty,
 • Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty,
 • Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Joanna Wilewska – Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Anna Kamińska – Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 • prof. Magdalena Marczyńska – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. Jacek Wysocki – Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”,
 • Renata Chyrchała – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
 • Dorota Smolińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
 • Katarzyna Osieleniec­­­­‑Moszczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu.

(JK, GN)

Fot: MEN/Twitter

Machałek, Piontkowski i Kopeć zostają w MEN. Otrzymali oficjalne powołania

Jak MEN podejmowało decyzję o otwarciu szkół? Sieć Obywatelska Watchdog Polska otrzymała „bardzo długą” odpowiedź

Testy i szczepionki nie dla nauczycieli i pracowników szkół? Kontrola poselska w MEN