Badanie UMCS „Moje samopoczucie w e-szkole”. Prawie 70 procent uczniów deklaruje, że może liczyć na wsparcie swoich nauczycieli

„Ponad 40 proc. uczniów odczuwa duże zmęczenie spowodowane nauką zdalną. Tyle samo przyznaje, że bieżąca sytuacja, nie tylko szkolna, wywołuje u nich poczucie dyskomfortu. Odczuwają spadek nastroju i energii, stają się nerwowi i rozdrażnieni – wynika m.in. z badania „Moje S@mopoczucie w e-szkole” przeprowadzonego przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Izabelli Marii Łukasik z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Uczniowie w większości deklarują jednak, że mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczyci8eli  (prawie 70 proc.) czy pomoc wychowawcy, pedagoga, psychologa (prawie 64 proc.). Większość z uczniów dostrzega też współdziałanie nauczycieli i rodziców.

W badaniu, którego celem było poznanie subiektywnego samopoczucia ucznia w e-szkole. wzięło udział 360 uczniów (w tym 231 dziewcząt i 129 chłopców) z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I klas szkół ponadpodstawowych. Ankietowani wypełniali kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi warunków do e-edukacji, stosunków interpersonalnych, możliwości samorealizacji oraz stanu zdrowia.

Jak czytamy w raporcie „podstawowym problemem badanych uczniów nie są warunki do nauki, ale przeładowany program nauczania, którego zrealizowanie w warunkach e-edukacji wymaga od nich dużo większego wysiłku”.

Uczniowie zdecydowanie potwierdzili tezę o braku wystarczającego bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami – tego zdania jest blisko 70 proc. badanych. 78 proc. deklaruje starania o podtrzymywanie kontaktu oraz pewność otrzymania w razie potrzeby wsparcia od rówieśników.

Jeśli chodzi o relacje z nauczycielami, to uczniowie w większości deklarują, że mogą liczyć na wsparcie z ich strony (prawie 70 proc.) czy pomoc wychowawcy, pedagoga, psychologa (prawie 64 proc.). Większość z uczniów dostrzega też współdziałanie nauczycieli i rodziców.

Ponad połowa badanych (57,5 proc.) zapewnia, że ma dobre warunki do nauki w domu – własny pokój, swobodny dostęp do sprzętu, szybki Internet itp. Blisko połowa badanych (48,3 proc.) polubiła zdalne nauczanie, a prawie 52 proc. wskazuje, że nauka w domu jest bardziej komfortowa. Blisko 60 proc. badanych twierdzi, że nie musi korzystać w trakcie nauki z dodatkowej pomocy rodziców, rodzeństwa czy korepetytorów.

Jednak ponad 47 proc. badanych ocenia, że trudniej jest się skupić na pracy w domu i postrzega naukę w szkole tradycyjnej jako efektywniejszą. Uczniowie dostrzegają też, że w czasie pandemii muszą dużo więcej pracować, aby sprostać wymaganiom nauczycieli (55 proc.) i w konsekwencji tego zdecydowanie za dużo czasu spędzają przed komputerem (60 proc.).

Prawie 31 proc. uczniów deklaruje, że nie polubiło zdalnej nauki. 28,6 proc. zwraca uwagę na trudność w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i konieczność korzystania w tym procesie z pomocy rodziny czy korepetytorów. Co czwartemu uczniowi (23,9 proc.) w efektywnym korzystaniu z zajęć on-line przeszkadza obecność domowników.

48,6 proc. badanych uczniów przyznało, że odczuwa bóle głowy, kręgosłupa, oczu spowodowane zbyt dużą ilością czasu, jaką muszą spędzić przed komputerem, tabletem czy telefonem. Badacze podkreślają w raporcie, że oprócz czasu przeznaczonego stricte na naukę szkolną, młodzież korzysta z tych urządzeń także przygotowując się do kolejnych zajęć, odrabiając prace domowe, ale też organizując swoje życie towarzyskie, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych czy szukając rozrywki.

Ponad 41 proc. wskazało, że obecna sytuacja wywołuje w nich spadek nastroju, nerwowość i rozdrażnienie. Natomiast prawie 60 proc. badanych uczniów deklaruje, iż przystępuje do realizowania obowiązków szkolnych nawet w sytuacji złego samopoczucia.

54 proc. badanych uczniów potwierdza, że brakuje im zajęć ruchowych organizowanych w szkole, które dawały im możliwość poprawy formy fizycznej i samopoczucia. Ponad 76 proc. deklaruje, że dba o swoją kondycję fizyczną i podejmuje samodzielnie aktywności jak gimnastyka, jazda na rowerze czy bieganie.

Cały raport z badania dostępny jest tutaj.

(JK, GN)

Badanie: Nauczyciele robią, co mogą, ale nie mają wsparcia MEN