RPO pisze do MEN: Terminy egzaminu ósmoklasisty i matur są nierealne

„W związku z pandemią COVID-19 organizacja egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w pierwotnie przewidzianych terminach i w dotychczasowej formule nie jest realna” – napisał rzecznik praw obywatelskich dr hab. Adam Bodnar w liście do ministra edukacji. Zaapelował o pilne podanie informacji, co z egzaminami.

W liście do szefa MEN Dariusza Piontkowskiego Bodnar zauważył, że nic nie wskazuje na to, że sytuacja w Polsce i na świecie, spowodowana pandemią COVID-19, szybko się poprawi, a szkoły i inne placówki oświatowe wznowią pracę po Świętach Wielkanocnych.

„Organizacja egzaminów w istniejących warunkach wiązałaby się z zagrożeniem zdrowia i życia uczniów, nauczycieli oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w przygotowania” – podkreślił rzecznik.

Zwrócił uwagę, że w trosce o dobro uczniów odwołano już tegoroczną sesję egzaminów pisemnych matury międzynarodowej zaplanowanej na 30 kwietnia – 22 maja. Bodnar wskazał, że tysiące młodych ludzi, których edukacja została w dramatyczny sposób zakłócona na skutek pandemii, oczekują na decyzje MEN w sprawie swoich dalszych losów.

„Uczniowie kontynuują naukę na odległość i muszą w większym stopniu niż kiedykolwiek przygotować się do egzaminów samodzielnie. Rozwiązania zastosowane w odpowiedzi na kryzys nie pozwalają na zachowanie równego dostępu do edukacji. Wielu uczniów nie ma w domu dobrych warunków do nauki lub obarczonych jest dodatkowymi obowiązkami; niektórzy wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych lub zmagają się z innymi poważnymi problemami potęgowanymi przez wymuszoną izolację” – napisał.

Zaznaczył, że stres, jaki zwykle odczuwają uczniowie przed egzaminami, jest obecnie dużo większy, gdyż towarzyszą mu lęk i niepokój o zdrowie swoje i swoich bliskich. „Przedłużanie niepewności co do przebiegu egzaminów może dodatkowo wpłynąć na stan psychiczny dzieci i młodzieży” – dodał.

Bodnar zaapelował o pilne poinformowanie uczniów, ich rodziców i pracowników szkół o planowanych działaniach związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych i o udzielenie informacji o przyszłych rozwiązaniach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Całe pismo RPO do MEN można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

ZNP apeluje o odwołanie egzaminów

PAN: Końcowe egzaminy zewnętrzne klas ósmych i matury należy odwołać

Naprawmy edukację – apel 19 organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji