RPO pyta rzecznika praw dziecka na jakiej podstawie kontroluje szkoły przyjazne LGBTQ

Kontrole wszczęte przez rzecznika praw dziecka w placówkach wyróżnionych w rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ zaniepokoiły rzecznika praw obywatelskich. Na podstawie doniesień medialnych prof. Marcin Wiącek zapytał RPD Mikołaja Pawlaka o zakres i podstawę prawną przeprowadzonych kontroli.

Do RPO wpłynął wniosek dotyczący kontroli przeprowadzanych przez RPD  w placówkach, które zajęły wysokie miejsca w rankingu szkół przyjaznych osobom LGBT+. Sam ranking, ale też planowane przez RPD kontrole, były  przedmiotem doniesień medialnych.

Jak wskazano w jednym z wniosków, kontrole RPD miały polegać na sprawdzeniu, czy dyrektorzy szkół z rankingu korzystają z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. „W skardze wyrażono obawę, że takie działania – zwłaszcza biorąc pod uwagę szerokie zainteresowanie mediów – są próbą powiązania społeczności LGBT+ z przestępcami na tle seksualnym. A to jest nieuprawnionym powielaniem krzywdzących stereotypów” – czytamy w wystąpieniu RPO.

„Mając na uwadze, że w sprawach dotyczących dzieci przepisy zobowiązują RPO do współpracy z RPD, Marcin Wiącek zwraca się do Mikołaja Pawlaka o informację, jaki był zakres – w tym zwłaszcza kryterium doboru placówek – i podstawa prawna przeprowadzonych kontroli. Prosi też o przekazanie jego ustaleń, w tym o wskazanie czy i w jakich szkołach stwierdzono nieprawidłowości” – napisał RPO w swoim wystąpieniu.

Przypomnijmy, że 10 maja ogłoszono wyniki piątej (trzeciej ogólnopolskiej) edycji rankingu szkół przyjaznych osobom LGBT+. W tym roku ankieta, w której udział wzięło niemal 20 tys. uczniów, objęła dwa tysiące placówek oświatowych w całej Polsce.  W krajowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące “Collegium Gedanense” w Gdańsku, drugie – “Bednarska” I SLO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie, trzecie – XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrole w niektórych szkołach z Rankingu Szkół Przyjaznych osobom LGBTQ+.

„Niepokoi nas łączenie równości i społeczności LGBTQ+ z przestępcami seksualnymi i jednoznacznie się temu sprzeciwiamy” –  komentował koordynator Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ Dominik Kuc „RPD nie sprawdza tego, czy prawa uczniów są w szkole przestrzegane, czy młodzież czuje się akceptowana. Pyta o rejestr przestępców seksualnych”- informowali organizatorzy rankingu.

(GN)

RPD przeprowadza kontrole w placówkach z Rankingu Szkół Przyjaznych osobom LGBTQ+. Organizatorzy protestują

RPD zapowiedział kontrolę placówek wyróżnionych w rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Jest odpowiedź

Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+