Rząd przyjął plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rząd przyjął plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 oraz informację na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności. Jak czytamy „celem działań ujętych w planie jest przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki”.

Chodzi m.in. o poszerzenie oferty kształcenia o kolejne zawody potrzebne na rynku pracy – w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych oraz nowych rozwiązań technologicznych.

„Działania te będą stanowiły kontynuację reformy kształcenia zawodowego rozpoczętej w 2019 r. Plan działań uwzględnia dalsze wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym, wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji. Chodzi m.in. o poszerzenie oferty kształcenia o kolejne zawody potrzebne na rynku pracy – w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych oraz nowych rozwiązań technologicznych” – wskazuje KPRM w komunikacie.

Plan dzieli się na kilka obszarów tematycznych. Rozwiązania przewidują m.in. wsparcie w zakresie przygotowania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

„We współpracy z uczelniami zostaną zrealizowane projekty służące pozyskaniu nowych nauczycieli zawodu. Planuje się również przyjęcie dodatkowych rozwiązań dotyczących możliwości elastycznego zatrudniania w szkołach specjalistów z rynku. Ponadto zostanie zwiększony dostęp do szkoleń branżowych dla obecnych nauczycieli zawodu, realizowanych u pracodawców. Zostaną podjęte działania promujące najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, których wiedza ekspercka i umiejętności zostaną wykorzystane w upowszechnianiu innowacji w kształceniu zawodowym” – napisano.

Plan działań zakłada także m.in. „dalsze wzmocnienie doradztwa zawodowego i wsparcie uczniów w trafnym wyborze zawodu/ścieżki kształcenia”.

Od września uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracodawcy będą mogli korzystać z nowego portalu internetowego prezentującego dostępne zawody oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami. „Portal ten będzie następnie rozwijany o nowe funkcjonalności prezentujące możliwości uczenia się w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz w systemie pozaszkolnym (np. na kursach), a także ułatwiające dotarcie do interesującej oferty kształcenia” – wskazano.

„W ramach promocji umiejętności zawodowych zostanie poszerzony dostęp uczniów do olimpiad zawodowych oraz do konkursów umiejętności zawodowych realizowanych we współpracy z branżami. W 2023 r. Polska zorganizuje europejski konkurs umiejętności – Euroskills2023” – czytamy.

Pełna lista planowanych działań jest dostępna tutaj

(GN)

MEiN: Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy? Nowa prognoza

Barometr zawodów 2022. 30 poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Wśród nich nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ranking zawodów. 57 proc. Polaków poważa zawód nauczyciela. To więcej niż rok temu