Są wstępne wyniki matur. Zdawalność w liceach wyniosła ponad 85 proc., w technikach ponad 70 proc.

Świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosiła, że spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a prawo do poprawki ma 8,9 proc. Z absolwentów techników zdało maturę 70,5 proc., a prawo do poprawki ma 19,7 proc.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powiedział, że do egzaminu maturalnego przystąpiło ok. 250 tys. absolwentów. – Zdawalność tego egzaminu na bardzo podobnym poziomie jak w poprzednich latach – podkreślił. Dodał, że “niestety nie wszystkim udało się w pierwszym podejściu zdać wszystkie egzaminy”. – Część tych osób może poprawić swoje wyniki w sierpniu – zaznaczył. Pisaliśmy o tym tutaj.

W czwartek 4 lipca wyniki tegorocznych matur. Egzaminy poprawkowe 20 sierpnia

– System informatyczny zadziałał. Cieszy nas dobra zdawalność na egzaminach na poziomie rozszerzonym, odchodzimy od „testomanii”, co niezwykle nas cieszy – stwierdził Piontkowski.

Ze statystyk wynika, że najwięcej maturzystów poległo na matematyce – w liceach oblał ją co dziesiąty, a w technikach co piąty absolwent. Polskiego nie zdało 4 proc. absolwentów liceów i 7 proc. absolwentów techników.

Średnie wyniki z egzaminów obowiązkowych: Język polski – 52 proc., matematyka – 58 proc., język angielski – 72 proc. Wszystkie dane statystyczne można znaleźć tutaj.

Pełne wyniki matur (obejmujące maj, czerwiec i sierpień – red.) będą przedstawione 11 września 2019 roku.

Wszyscy maturzyści od rana mogą sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Można to zrobić w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wejście do serwisu maturzysta uzyskuje poprzez stronę internetową macierzystej OKE.

W ubiegłym roku ostateczne wyniki matur ogłoszono 11 września. Po uwzględnieniu wyników egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu, “świadectwo dojrzałości uzyskało 86 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” – poinformowała wówczas Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Jak przedstawiały się wyniki z najczęściej zdawanych przedmiotów? Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. ubiegłorocznych maturzystów (w liceach – 98 proc., w technikach – 97 proc.), z matematyki – 88 proc. (w liceach 91 proc., a w technikach – 82 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 96 proc. (liceach 97 proc., a w technikach – 95 proc.).

Należy pamiętać, że wynik 86-procentowy dotyczył także maturzystów, którzy zdołali zdać egzaminy w sesji poprawkowej.

(JK, GN)

Fot: Wikipedia