W czwartek 4 lipca wyniki tegorocznych matur. Egzaminy poprawkowe 20 sierpnia

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 4 lipca br. w czwartek – poinformował w specjalnym komunikacie Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Do tegorocznych matur przystąpiło ponad 269 tys. absolwentów liceów i techników. Pisaliśmy o tym tutaj:

Poniedziałek – pierwszy dzień matur

Aby zdać maturę uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej i ustnej. Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie będą mogli sprawdzić swój wynik online.

Wyniki matury 2019 nie pojawią się jednak w systemie już po północy – tak jak to było w minionych latach. CKE ogłosi je dopiero rano 4 lipca. Wyniki matury 2019 będą udostępniane w systemach informatycznych między godziną 8 a 10.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

Dodatkowo w czwartek rano uczniowie będą mogli odebrać w szkołach swoje świadectwa maturalne oraz jego odpisy, które są oficjalnym potwierdzeniem osiągniętych wyników.

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego, w którym udział wezmą minister edukacji narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Cały komunikat CKE można przeczytać tutaj:

Maturzyści, którzy nie zdali matury w terminie głównym, mogą podejść do matury w terminie poprawkowym.

20 sierpnia o godz. 9 uczniowie przystąpią do egzaminu maturalnego poprawkowego w części pisemnej. Od 20 do 21 sierpnia absolwenci będą mogli poprawiać wyniki z części ustnej egzaminów z języka polskiego, mniejszości narodowych i języka obcego nowożytnego. Wyniki tych matur podane zostaną 11 września.

Poziom tegorocznych matur z języka polskiego komentował w rozmowie z „Głosem” znany łódzki polonista Dariusz Chętkowski, a wyniki z matematyki –Wiesław Włodarski, Nauczyciel Roku 2007.

Dariusz Chętkowski: To dobrze, że na egzaminie pojawiła się lektura z gwiazdką

Wiesław Włodarski: Matematyka (poziom podstawowy) – bez niespodzianek

W tym roku matury w niektórych szkołach zostały zakłócone za sprawą fałszywych alarmów bombowych, których sprawców niestety do tej pory nie zatrzymano (skandalem były sugestie, że mogli mieć z tym coś wspólnego nauczyciele).

Alarmy bombowe. Sprawcami użytkownicy forum internetowego?

(JK, GN)