Sejm rozstrzygnie o losach Przemysława Czarnka

Jak poinformowała posłanka KO Kinga Gajewska, 11 kwietnia br. Sejm ma się zająć wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla ministra edukacji

Wniosek wpłynął do Sejmu na początku lutego br.

W uzasadnieniu znalazły się nie tylko nieprawidłowości przy podziale pieniędzy na organizacje pozarządowe, ale także m.in. dwukrotna próba przeforsowania ustawy lex Czarnek, która ograniczała prawo rodziców do wyboru zajęć dodatkowych, kryzys kadrowy w oświacie i zapowiedzi zwolnienia 100 tys. nauczycieli.

Opozycja wspólnie chce odwołać Przemysława Czarnka. Wniosek Lewicy z szerokim poparciem

Aż 60 proc. ankietowanych nie jest w stanie wybrać najlepszego ministra edukacji ostatnich 18 lat. Jeśli chodzi o najgorszego, niekwestionowanym liderem jest obecny szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

(PS, GN)

Sondaż: Czarnek najgorszym ministrem edukacji ostatnich lat. Najlepszego trudno wskazać

Miliony z MEiN dla fundacji powiązanych z politykami PiS. “Dlaczego minister nie zadbał o polskich nauczycieli i uczniów, a dba o fundacje?”