Sondaż: Co Polacy sądzą o religii w szkołach?

Co drugi ankietowany przez IBRiS na zlecenie Radia Zet jest za pozostawieniem religii w szkołach. Niewiele mniej domaga się jednak usunięcia tego przedmiotu

Według sondażu, 50 proc. ankietowanych uważa, że religia powinna pozostać w szkołach. Niewiele mniej, bo 44 proc., jest jednak przekonana, że religię należy usunąć z placówek oświatowych. 6 proc. badanych jest niezdecydowanych w tej sprawie.

Warszawa: 67 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych nie chodzi ani na religię, ani na etykę

IBRiS zapytał też m.in. o obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Według 54 proc. ankietowanych, symbole religijne obecne np. na sali posiedzeń Sejmu powinny tam zostać, 41 proc. uważa, że należy je usunąć. 5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

RPO do MEiN: „Lekcje religii nie stanowią prostego ekwiwalentu lekcji etyki”

50 proc. ankietowanych chciałoby natomiast likwidacji obecności księży na uroczystościach państwowych, odmiennego zdania jest 42 proc. badanych, a 8 proc. nie miało tu zdania.

Rodzice nie chcą, by ich dzieci chodziły na religię lub etykę? Według MEiN to “wielkie wychowawcze zaniechanie”

66 proc. ankietowanych uważa ponadto, że państwo powinno przestać finansować kościół. 26 proc. ma przeciwne zdanie w tej sprawie, a 8 proc. należy do grupy niezdecydowanych. 70 proc. jest też za likwidacją przywilejów podatkowych dla kościoła. 23 proc. uważa, że takie przywileje należy pozostawić.

Matura z religii? Tylko dwa kościoły są zainteresowane tym pomysłem

(PS, GN)