Szef MEN napisał list do nauczycieli i uczniów. „Spadkobiercami tradycji patriotycznych są organizacje harcerskie”

Organizacje oraz stowarzyszenia harcerskie w istotny sposób wspierają rozwój i wychowanie. Uczą wierności wartościom i ideałom, pomagają kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne – napisał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w liście do uczniów i nauczycieli. List został wysłany do szkół w całym kraju z okazji rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów – 27 września obchodzony jest Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

„Data święta została wybrana nieprzypadkowo. 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski, która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Był to fenomen na skalę światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały nie tylko pion wojskowy, ale również oświatę, kulturę czy wymiar sprawiedliwości” – napisał minister Piontkowski.

Przypomniał w nim, że 80 lat temu – 27 września 1939 roku, swoją działalność zainicjowały też Szare Szeregi.

„Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki zgrupowani w Szarych Szeregach w różnoraki sposób i w różnorodnej formie stawiali opór okupantowi. Z przedwojennych organizacji harcerskich pochodzili najdzielniejsi żołnierze Armii Krajowej. Ich heroizm i niezwykłą odwagę sportretował Aleksander Kamiński w Kamieniach na szaniec, przedstawiając bohaterskie czyny Alka, Rudego czy Zośki. Warto pamiętać, że wielu harcerzy w służbie Polsce złożyło najwyższą ofiarę, inni przez wiele lat po wojnie zmagali się z represjami komunistycznej władzy” – czytamy w liście.

Minister wskazał w nim, że spadkobiercami tradycji patriotycznych są organizacje harcerskie.

„W istotny sposób wspierają one rozwój i wychowanie młodego człowieka. Harcerstwo uczy wierności wartościom i ideałom, a także gotowości do służenia Ojczyźnie. Pomaga kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne. Bycie członkiem organizacji harcerskiej uczy solidarności, współpracy oraz odpowiedzialności za drugą osobę” – zaznaczył.

„Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą w harcerstwie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działalność tych organizacji i stowarzyszeń. Jestem przekonany, że harcerstwo pomoże uczniom w lepszym przygotowaniu do dorosłości i realizowaniu własnych marzeń. Dlatego zachęcam Państwa do wspierania lokalnych organizacji harcerskich, a także – na ile będzie to możliwe – do włączania się w budowanie ich struktur” – apeluje Piontkowski.

„Głęboko wierzę, że w zastępach harcerskich jest wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości będą służyć Polsce i budować pomyślność naszego kraju” – dodał.

Cały list można znaleźć tutaj. O służbie Zwycięstwu Polski, która była zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego pisze portal dzieje.pl.

(JK, GN)

Fot: men.gov.pl

Gotowi do walki. Nauczyciele w obliczu II wojny światowej: jedność i siła

https://glos.pl/tag/nasza-historia