Aktualności #RPOAIMiędzynarodiwy Dzień Praw CzłowiekaONZ 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

„Nasz świat znajduje się na rozdrożu. Pandemia COVID-19, kryzys klimatyczny i ekspansja technologii cyfrowej we wszystkich dziedzinach naszego życia stworzyły nowe zagrożenia…