Nauczyciele skarżą się na sposób prowadzenia „dyscyplinarek”. Wystąpienie RPO do MEiN

„Wojewodowie powierzają kuratorom oświaty nie tylko prowadzenie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec nauczycieli, ale i powoływanie rzeczników dyscyplinarnych oraz członków komisji dyscyplinarnych”…

czytaj więcej