Także Komitet Etyki w Nauce PAN krytykuje „pakiet wolnościowy” Czarnka. „Legitymizowanie poglądów antynaukowych”

Według Komitetu Etyki w Nauce PAN tzw. pakiet wolności akademickiej forsowany przez szefa MEiN Przemysława Czarnka „stwarza okazję do nadużyć w postaci legitymizowania jako przedmiotu sporu naukowego poglądów pozanaukowych, nienaukowych lub antynaukowych”.” Tym samym wdrożenie tej nowelizacji przyczyni się do obniżenia jakości badań naukowych i kultury życia publicznego w Polsce” – podkreślili naukowcy w specjalnym stanowisku.

„Proponowana zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie identyfikuje problemu wolności wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych lub filozoficznych, ale go tworzy. Opiera się na nieodróżnianiu obowiązujących badaczki i badaczy metodologicznych wymogów nauki od obywatelskiej wolności wyrażania swoich poglądów” – czytamy.

Komitet napisał, że proponowana zmiana ustawy nie identyfikuje problemu wolności wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych lub filozoficznych, ale go tworzy. Zdanie odrębne przedstawił bioetyk dr hab. Marek Czarkowski.

Projekt skrytykowało ostatnio także 79 rektorów zrzeszonych w KRASP – w stanowisku zauważają m.in., że otwiera on drogę do pseudonauki. ”Zmiana nieuchronnie prowadzi do połączenia dwóch sfer wolności – nauki i słowa, w tym w światopoglądowym aspekcie. Konsekwencją będzie otwarcie drogi uniwersyteckiej dla forsowania w nauczaniu akademickim tez, które nie mają podstaw naukowych, nie są poparte badaniami, lecz są oparte wyłącznie o czyjeś przekonania religijne i światopogląd – zwracają uwagę rektorzy zrzeszeni w KRASP.

Pełne stanowisko Komitet Etyki w Nauce PAN dostępne jest tutaj.

(JK, GN)

KRASP nie zostawia suchej nitki na „pakiecie wolnościowym” Czarnka. „Ingeruje w wolność akademicką”

Czarnek przedstawił swój „pakiet wolnościowy” dla uczelni wyższych. „Nie tylko dla konserwatystów”