Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 bez finansowania. RPO interweniuje w Ministerstwie Zdrowia

„Polska jest w czołówce państw, jeśli chodzi  o liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Niepokoi też obniżanie się wieku autorów dokonanych prób samobójczych. A numer 116 111 – telefon zaufania prowadzony od lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – upowszechnił się w świadomości młodych ludzi” – czytamy w piśmie rzecznika praw obywatelskich do ministra zdrowia. Prof. Marcin Wiącek jest zaskoczony i zaniepokojony decyzją Adama Niedzielskiego o unieważnieniu konkursu na wybór realizatorów zadania „Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym” w 2021 r. Decyzja budzi wątpliwości tym bardziej, że Komisja Konkursowa przyznała ofercie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prawie maksymalną liczbę punktów.

„Wielki niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich budzi fakt, że opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży w Polsce jest od lat niedoinwestowana i marginalizowana. Brak odpowiedniego wsparcia dla dzieci w kryzysie przyczynia się do tego, że znajdujemy się w niechlubnej czołówce państw jeśli chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Równie niepokojąca co wzrost samej liczby prób samobójczych jest tendencja obniżania się granicy wieku autorów dokonanych prób samobójczych” – czytamy w piśmie RPO.

„Bardzo trudną sytuację dodatkowo pogorszyła pandemia COVID-19 i związana z tym izolacja młodych ludzi, nauka zdalna, ograniczenie kontaktów  z rówieśnikami, a także obawy o zdrowie swoje i bliskich, czy też żałoba po ich stracie” – podkreślono.

Rzecznik przypomina, że według Komendy Głównej Policji w 2020 r. zanotowano wzrost liczby prób samobójczych ze skutkiem śmiertelnym, podejmowanych przez osoby poniżej 18. roku życia. W 2020 r. życie odebrało sobie w Polsce aż 107 dzieci i nastolatków, rok wcześniej było to 98 przypadków.

Ze statystyk policyjnych wynika, że problem ten dotyczy przede wszystkim osób w grupie wiekowej 13-18 lat. Oprócz prób samobójczych odnotowano również wzrost liczby samookaleczeń, zaburzeń lękowych oraz depresji.

„W tym trudnym okresie dużym wsparciem dla młodych ludzi jest telefon zaufania prowadzony od lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Przez te wszystkie lata numer telefonu 116 111 został rozpropagowany i upowszechnił się w świadomości młodych ludzi. Jest on rozpoznawalny i nawet osoba w stanie silnego stresu czy gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego, wie gdzie może szukać pomocy” – podkreśla RPO.

Rzecznik jest zaskoczony decyzją Ministra Zdrowia o unieważnieniu konkurs na wybór realizatorów zadania pn. Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym w 2021 r., mimo iż Komisja Konkursowa przyznała ofercie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę łącznie aż 22,5 punktów, czyli prawie maksymalną liczbę.

Rzecznik Marcin Wiącek prosi ministra Adama Niedzielskiego o wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do unieważnienia konkursu oraz o poinformowanie, jak resort zamierza wesprzeć osoby w kryzysie choroby psychicznej i depresji. „Podejmowane przez młodych ludzi próby samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania czy nawet akty agresji są wołaniem o pomoc, które nie może zostać zignorowane” – podkreślił

***

RPO: Należy podjąć kroki systemowe, by zwiększać atrakcyjność zawodu nauczyciela

Prof. Marcin Wiącek był we wtorek gościem TVN24 i zwracał m.in. uwagę na problemy w edukacji.

– Można zaobserwować spadek atrakcyjności zawodu nauczyciela. Przede wszystkim z powodów zarobkowych, ale też z powodu obciążeń psychicznych, które ciążą na nauczycielach. Nauczyciele polscy są w świetle badań międzynarodowych w czołówce, jeśli chodzi o najlepiej wykwalifikowanych – podkreślił.  – W tej chwili jest zapotrzebowanie na około 10 tysięcy dodatkowych nauczycieli. W samym województwie mazowieckim jest około 1300 wolnych etatów – przekazał.

Jak podkreślił, „należy podjąć kroki systemowe, by zwiększać atrakcyjność tego zawodu”. – Dzisiaj odbywa się w ministerstwie edukacji spotkanie ze związkami zawodowymi, z samorządowcami, którego celem ma być wypracowanie pewnej mapy drogowej poprawy tej sytuacji – przypomniał.

(JK, GN)

FDDS apeluje do ministra zdrowia o rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie telefonu zaufania. Na razie odezwało się MEiN

RPO alarmuje, że z powodu braku nauczycieli prawo do nauki może być zagrożone

Co MEiN zaproponuje nauczycielom? Ministerialny zespół wznawia rozmowy. ZNP: Idziemy na spotkanie z ministrem