Co MEiN zaproponuje nauczycielom? Ministerialny zespół wznawia rozmowy. ZNP: Idziemy na spotkanie z ministrem

Idziemy na spotkanie z  ministrem edukacji – poinformował Głos Nauczycielski prezes ZNP Sławomir Broniarz w przeddzień posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministerstwa edukacji, korporacji samorządowych i związków zawodowych. Rozmowy w ramach zespołu zwołano na wtorek 21 września br. (początek o godz. 13) w siedzibie w Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W komunikacie ZNP opublikowanym przed spotkaniem czytamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu płac nauczycieli, który może zahamować pogłębiające się zjawisko braków kadrowych w szkołach i przedszkolach.

“Obecnie doświadczeni nauczyciele coraz częściej rezygnują z pracy, a nowi tuż po studiach nie są zainteresowani pracą w szkole w sytuacji, kiedy płace nauczycieli zaczynają się od kwoty 2949 zł brutto, a płaca minimalna w Polsce w 2022 roku ma wynieść 3010 zł” – podkreśla Związek.

ZNP przygotował gotowe projekty aktów prawnych zwiększające płace w oświacie – to obywatelska inicjatywa „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” oraz obywatelska inicjatywa “Pensje z budżetu”. Ten drugi projekt już znajduje się w Sejmie i nic nie stoi na przeszkodzie, by wznowić prace legislacyjne nad ustawą przygotowaną przez Związek.

Natomiast obecnie ZNP zbiera podpisy pod projektem „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. “Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB” – podkreśla Związek.

Przed spotkaniem w MEiN warto przypomnieć ważne raporty, dotyczące m.in. sytuacji nauczycieli, opublikowane w ostatnim czasie:

>> O niskich zarobkach polskich nauczycieli czytamy w najnowszym raporcie OECD „Education at a Glance 2021”. Z raportu wynika, że polski nauczyciel zarabia mniej więcej połowę tego, ile płacą pedagogom inne kraje europejskie i OECD. Niezależni eksperci ostrzegają, że niskie zarobki są głównym powodem braku nauczycieli i odejść z zawodu.

>> Również Najwyższa Izba Kontroli dostrzega to zjawisko i opisuje je w ostatnim raporcie. Jak podkreśla NIK, niemal połowa dyrektorów szkół, którzy wzięli udział w badaniu, deklarowała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników i w roku szkolnym 2018/2019 i 2020/2021. Najtrudniej było pozyskać nauczycieli fizyki (33%), matematyki (32%), chemii (24%), języka angielskiego (20%) i informatyki (18%).

>> Sytuacja jest na tyle poważna, że Rzecznik Praw Obywatelskich pisze już o zagrożeniu prawa do nauki. „Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki (art. 70 Konstytucji). Powody rezygnacji z zawodu to m.in niskie pensje, duże obciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe” – ostrzega prof. Marcin Wiącek, RPO.

“Na ministerstwie edukacji spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli i zahamowaniem negatywnych konsekwencji braków kadrowych, które wpływają na obniżenie jakości kształcenia” – podkreśla ZNP.

“Od ministerstwa edukacji oczekujemy konkretnych propozycji zwiększających wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na sfinansowanie podwyżek w przyszłorocznym budżecie państwa” – dodaje Związek.


Obradujące w poniedziałek 20 września br. Prezydium Zarządu Głównego ZNP zwróciło uwagę w przyjętym stanowisku:

“Z informacji medialnych wynika, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zmieniło swoje stanowisko w sprawie nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli”.

I dalej: “Resort edukacji zaproponował powiązanie wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, a nie jak wcześniej z minimalnym wynagrodzeniem. Fakt ten upoważnia Prezydium ZG ZNP do zmiany stanowiska z dnia 22 czerwca 2021 r., w którym uzależnialiśmy udział związku w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli od powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią w gospodarce narodowej”.

“W związku z powyższym, 21 września 2021 r. przedstawiciele ZNP wezmą udział w rozmowach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. ZNP chce poznać faktyczne założenia nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli” – poinformowało Prezydium.

(DK, GN)

Polscy nauczyciele najgorzej wynagradzani. Fatalny obraz zarobków w polskiej szkole na tle innych krajów Europy i OECD

RPO alarmuje, że z powodu braku nauczycieli prawo do nauki może być zagrożone

Przepracowani nauczyciele finansują dużą część działalności szkół. Raport NIK o warunkach pracy w oświacie

ZNP: W budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Domagamy się reakcji MEiN

Badanie. Polscy uczniowie ufają swoim nauczycielom. Zdalne nauczanie tego nie zmieniło