Nauczyciel Roku i Nauczyciel Jutr@. W piątek 9 września br. minął termin zgłaszania kandydatów i kandydatek

Trwa kolejna – już 20. – edycja Konkursu Nauczyciel Roku. Po raz drugi ogłosiliśmy towarzyszący Nauczycielowi Roku Konkurs Nauczyciel Jutra (organizowany wspólnie z Fundacją Orange). Termin zgłaszania kandydatów i kandydatek w obydwu Konkursach upłynął w piątek 9 września br. Jeszcze we wrześniu poznamy nazwiska finalistów Konkursów, a ich rozstrzygnięcie nastąpi 11 października br. podczas wielkiej Gali! Tu najdziesz najważniejsze informacje o naszych Konkursach.

Na zdjęciu: Tak było podczas naszej ubiegłorocznej konkursowej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie! Nauczyciel Roku 2021 Dariusz Martynowicz przyjmowany w skład Kapituły Konkursu skupiającej dotychczasowych laureatów. Fot. Rajmund Nafalski

Finalistami Konkursu Nauczyciel Roku moglibyśmy obsadzić już kilka szkół. I szukamy następnych, którzy przystąpią do tego grona. Jubileusze skłaniają do podsumowań. Przez bez mała dwie dekady trwania Konkursu Głosu Nauczycielskiego jury wyróżniło już ponad 240 osób.

W tym gronie byli przedmiotowcy chyba wszystkich specjalności – począwszy od polonistów, matematyków, historyków czy fizyków, po wuefistów, nauczycieli przedmiotów artystycznych, zawodowych i katechetów. Nagradzaliśmy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i szkół specjalnych. W gronie finalistów nie zabrakło też bibliotekarzy, psychologów i pedagogów. Byli nauczyciele z dużych miast i małych wsi. Z tzw. renomowanych szkół i małych, kameralnych placówek. Różniło ich wiele, ale łączyło jedno – pasja, nietuzinkowa osobowość, znakomity kontakt z uczniami, ogromne zaangażowanie w pracę.

– Jak patrzę z perspektywy czasu na cała ekipę Nauczycieli Roku, na te 19 kompletnie różnych niemal pod każdym względem osób, to myślę sobie, że to nie mógł być przypadek. Że jurorzy mieli nosa nie tylko merytorycznie, ale też tak po ludzku. Otóż my tworzymy wspólnotę, widzimy pewne rzeczy bardzo podobnie – mówi w wywiadzie dla Głosu Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2002, zwycięzca pierwszej edycji naszego Konkursu.

Przez te lata trochę się zmieniło – początkowo Konkurs rozstrzygany był w gmachu ministerstwa edukacji, a od 2006 roku w Zamku Królewskim w Warszawie, zmieniał się też skład Jury, ale jedno pozostawało niezmienne – od pierwszej edycji Konkursu pracom jury przewodniczył prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Niezmiennie też – zgodnie z regulaminem – jury wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku dwie osoby Wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku. I wciąż naszym celem jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, pasjonatów, społeczników. Ludzi zaangażowanych w podnoszenie jakości edukacji – znakomitych dydaktyków, ale i wychowawców.

Już po raz drugi przyznamy też Nauczyciela Jutr@  w konkursie organizowanym wspólnie z Fundacją Orange. Jury wybierze 10 finalistów, którzy w swojej pracy wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym; dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych; wykorzystaniem nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic.

Obydwa Konkursy rozstrzygniemy 11 października br. tradycyjnie już podczas wielkiej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nauczyciel Roku po raz 20.
Szukamy Najlepszych z Najlepszych!

>> Więcej

 

Nauczyciel Jutr@ – Konkurs towarzyszący Nauczycielowi Roku.
Rusza 2. edycja!

>> Więcej

Konkurs Nauczyciel Roku 2022 w pigułce:

>> Uczestnikiem Konkursu Nauczyciel Roku 2022 może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2022 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Na zgłoszenia czekaliśmy do 9 września 2022 r. Formularz wraz z załącznikami należało wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2022” (liczy się data stempla pocztowego).

>> Udział w Konkursie Nauczyciel Roku 2022 nie wyklucza możliwości udziału w Konkursie Nauczyciel Jutr@. Można było zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

Więcej o Konkursie Nauczyciel Jutr@ na: www.glos.pl/nauczycieljutra

Wróciliśmy! Po rocznej przerwie znowu rozstrzygnęliśmy Konkurs Nauczyciel Roku! (fotoreportaż)

Dariusz Martynowicz Nauczycielem Roku 2021! Gratulujemy!

Znamy Najlepszych z Najlepszych! Jury wyłoniło Nominowanych w Konkursie Nauczyciel Roku 2021 i Finalistów Nauczyciela Jutr@

Konkurs Nauczyciel Roku. Zyta Czechowska: Dla mnie było to ważne docenienie mojej pracy

Więcej wiadomości z tagiem NAUCZYCIEL ROKU:
https://glos.pl/tag/nauczyciel-roku