Uniwersytet Warszawski ogłosił, że zajęcia w semestrze zimowym odbędą się zdalnie. Resort nauki rekomenduje model hybrydowy

Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. „Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych” – czytamy w komunikacie uczelni. Większość szkół wyższych w Polsce postawiła w nowym roku szkolnym na mieszany model kształcenia. Takie są też zalecenia resortu nauki.

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. „W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych” – czytamy w zarządzeniu.

Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym mają zostać podjęte najpóźniej do 21 września. Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Od października najwięcej szkół wyższych planuje wdrożenie hybrydowego modelu, czyli nauki stacjonarnej z elementami zdalnej. Chociaż ze względu na autonomię uczelni ostateczna decyzja dotycząca organizacji roku akademickiego (w granicach obowiązującego prawa) będzie należeć do rektorów, wiele szkół wyższych czekało na środowiskowe wytyczne MNiSW w tym zakresie.

Resort rekomenduje wspominany model hybrydowy, w którym duża część wykładów, konwersatoriów i seminariów, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odbywają się online, a reszta w formie stacjonarnej.

MNiSW przypomina jednocześnie, że w sytuacji realizacji zajęć na miejscu należy pamiętać o takiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko zakażenia ‒ np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na kumulację zbyt dużej liczby osób.

(JK, GN)

„Wykłady online, zajęcia praktyczne – stacjonarnie”. Uniwersytet Warszawski stawia na hybrydowy model nauczania

Uczelnie wyższe chcą wdrażać po wakacjach hybrydowy model nauki. Uniwersytet Jagielloński informuje o trzech formach kształcenia