Ustawa wprowadzająca branżowe centra umiejętności niezgodna z konstytucją?

Część przepisów ustawy wprowadzającej do polskiego systemu oświaty nowy rodzaj placówki – branżowe centra umiejętności (BCU) może być niezgodne z konstytucją – ostrzegli senaccy legislatorzy.

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajęła się dziś nowelizacją ustawy – Prawo oświatowe wprowadzającą do systemu oświaty nową placówkę – BCU.

Organem prowadzącym BCU staną się zarówno samorządy (na szczeblu powiatu), osoby fizyczne, osoby prawne (w tym organizacje branżowe), jak i ministerstwa (np. rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, zdrowia). Do powołania BCU niezbędne jednak stanie się porozumienie z organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej.

Posłowie uchwalili powstanie BCU – nowej placówki oświatowej. Z kosmicznymi zarobkami jej pracowników

Powołanie BCU wywołuje sporo kontrowersji, ponieważ ich zadania są podobne do zadań realizowanych przez istniejące już placówki – centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

BCU zaoferują nową formę pozaszkolnego kształcenia ustawicznego zarezerwowanego dla tego rodzaju placówki – chodzi o branżowe szkolenie zawodowe (w wymiarze co najmniej 15 godzin) i kursy przygotowujące do nabywania adekwatnych do potrzeb danej branży kwalifikacji sektorowych firmowanych przez organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej. BCU będą też oferowały szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Podczas prac komisji Biuro Legislacyjne Senatu zwróciło uwagę na to, że część przepisów znajdujących się w ustawie wprowadzono przy pomocy poselskich poprawek, które nie przeszły – wymaganych przez konstytucję – trzech czytań. Mogą więc zostać uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich potwierdził, że samorządy zaopiniowały ustawę, ale w kompletnie innym kształcie niż została ona ostatecznie przez Sejm uchwalona.

Senatorowie przyjęli poprawki wykreślające z ustawy przepisy wprowadzone – według legislatorów – niezgodnie z konstytucją.

Ustawa wróci do Sejmu. Niewykluczone, że poprawki Senatu zostaną rozpatrzone już jutro – na posiedzeniu zaplanowanym na 30 sierpnia br.

Jakie zadania otrzymają branżowe centra umiejętności? MEiN pokazało rozporządzenie

(PS, GN)