W ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie zdawali język angielski

Trzydniowy maraton egzaminacyjny ósmoklasistów dobiegł końca. W czwartek 25 maja uczniowie zdawali test z języka obcego. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zdających dominowały opinie, że egzamin był prosty (aktualizacja).

Największa grupa ósmoklasistów – 97,8 proc. przystąpiła do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki, który wybrało niemal 2 procent ósmoklasistów.

Wśród uczniów, będących obywatelami Ukrainy, również największa grupa – 73 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język rosyjski.

Egzamin trwał 90 minut. Zadania z języka angielskiego, zawarte w arkuszu CKE sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Uczniowie zdradzają, że tym razem na egzaminie trzeba było napisać e-mail, a w nim opisać spotkanie z dawnym kolegą, który wrócił do Polski po latach spędzonych w Anglii.

Kontrowersje wywołało zamieszczenie przez CKE w arkuszu egzaminacyjnym grafiki bez zgody jej autora. Jak wyjaśnia, CKE nie mogła skonsultować się z autorami grafik ze względu na „ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem” materiałów egzaminacyjnych.

W rozmowie z Interią dyrektor Marcin Smolik zapewnił, że „CKE przywiązuje dużą wagę do prawidłowego oznaczania autorstwa w przypadku wykorzystania utworu. – Po informacjach uzyskanych wczoraj – źródło w arkuszu zostało uzupełnione, arkusz udostępniony na stronie internetowej zawiera obecnie wszystkie informacje o autorze mapy oraz o oryginalnym źródle. Zgłoszoną nieprawidłowość naprawiliśmy natychmiast po powzięciu informacji o niepełnym oznaczeniu źródła – poinformował Smolik.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

CKE publikuje arkusze tutaj

(GN)

Egzamin ósmoklasisty 2023. W środę uczniowie mierzyli się z matematyką

„Balladyna” Juliusza Słowackiego na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego