W piątek 10 lipca mija ważny termin dla uczniów kończących VIII klasy szkoły podstawowej

Tylko do piątku 10 lipca do godziny 15.00 uczniowie kończący VIII klasy szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz o uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Tak wynika z harmonogramu, który ogłosił pod koniec maja minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021 dostosowana została do sytuacji epidemicznej w kraju, a wiec także do nowego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Najważniejsze terminy zawarte w harmonogramie MEN można znaleźć poniżej:

Harmonogram rekrutacji z podpisem ministra

Zgodnie z harmonogramem od 15 czerwca do 10 lipca do godziny 15.00 uczniowie kończący VIII klasy szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a od 26 czerwca (od zakończenia roku szkolnego) do 10 lipca do godziny 15.00 na uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Wnioski o przyjęcie do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. 31 lipca absolwenci szkół podstawowych otrzymają zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jego wynik ma wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół średnich ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

(JK, GN)

Od wtorku dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Przystąpi do niej 2,8 tys. uczniów