W piątek 4 sierpnia mija 79 rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

4 sierpnia 1944 r. poległ 23-letni żołnierz Armii Krajowej, poeta, Krzysztof Kamil Baczyński. Miesiąc po jego tragicznej śmierci, zginęła też jego ukochana żona – Barbara Stanisława Drapczyńska. Dziś mija 79 lat od tych wydarzeń.

Krzysztof Kamil Baczyński zginął 79 lat temu od kuli niemieckiego snajpera w czwartym dniu Powstania Warszawskiego.

Baczyński należał do grona najbardziej znanych polskich poetów okresu wojennego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. pokolenia Kolumbów.

W Warszawie jest wiele miejsc upamiętniających tę wybitną postać. W dzielnicy Śródmieście znajduje się ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jego imieniem nazywane są szkoły m.in. Szkoła Podstawowa nr 381 czy LVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w stolicy. Jego ojciec, Stanisław Baczyński, był pisarzem, krytykiem literackim i historykiem literatury; natomiast matka, Stefania z domu Zielańczyk – nauczycielką.

Pochodził z rodziny o głębokich korzeniach patriotycznych. Jego dziadek był uczestnikiem powstania styczniowego, ojciec żołnierzem Legionów Polskich  i kapitanem piechoty Wojska Polskiego.

Krzysztof Kamil Baczyński po ukończeniu w 1939 roku Liceum im. Stefana Batorego, uczęszczał do jednej klasy z Tadeuszem Zawadzkim ps. Zośka, Janem Bytnarem ps. Rudy i Maciejem Aleksym Dawidowskim ps. Alek.  Studiował filologię polską na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Marzył o karierze grafika lub ilustratora, niestety wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie studiów w ASP.

Baczyński przed okupacją, jak i w jej trakcie, związany był z organizacjami oraz pismami socjalistycznymi.

Jego twórczość literacka w główniej mierze była poświęcona okrucieństwu II wojny światowej. W czasie okupacji wydawał tomiki wierszy pod pseudonimem Jan Bugaj. Jego utwory były drukowane przez prasę podziemną. Pisał w imieniu swoim i całego swojego pokolenia, poruszając również tematy uniwersalne i ponadczasowe.

Poległ 4 sierpnia około godziny 16 w czwartym dniu powstania w pałacu Blanka na pl. Teatralnym w wieku zaledwie 23 lat. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. 1 września zginęła jego żona – Barbara. Oboje pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Na muralu autorstwa Bartosza Kosowskiego, na ścianie budynku przy ul. Solec 85 na warszawskim Powiślu, został utrwalony wizerunek poety odwzorowany z fotografii portretowej z 1939 r. Na ścianie umieszczono także fragment wiersza „Spojrzenie” Baczyńskiego: „I jeden z nas — to jestem ja, którym pokochał. Świat mi rozkwitł jak wielki obłok, ogień w snach i tak jak drzewo jestem — prosty”.

(JK, GN)

Fot: gov.pl

W piątek przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Decyzją Sejmu poeta jest jednym z patronów 2021 r.

W Powstaniu Warszawskim walczyło i zginęło wielu nauczycieli, także członków ZNP/TON. Przypominamy nasze publikacje

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości w całym kraju