Do piątku dyrektorzy powinni przekazać wnioski o 500 zł wsparcia na sprzęt do nauki zdalnej do organów prowadzących

Do piątku, 11 grudnia, dyrektorzy szkół muszą przekazać wnioski o refundację wydatków związanych z nauką zdalną organom prowadzącym, a te do 21 grudnia wypłacić dofinansowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki dofinansowanie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie będą objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie będzie jednorazowe.

Dofinansowanie ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. Aby je uzyskać, nauczyciel musiał do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Taką listę powinien przekazać do organu prowadzącego do 11 grudnia.

Z kolei organ prowadzący do 21 grudnia organ przekazuje na rachunek bankowy jednostki systemu oświaty środki na wypłatę dofinansowania; dofinansowanie powinno zostać wypłacone nauczycielowi nie później niż do końca grudnia.

(JK, GN)

7 grudnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o 500 zł wsparcia na sprzęt do nauki zdalnej

 

Rozporządzenie o refundacji podpisane. Kto otrzyma dofinansowanie, a kto nie?